inteligentne miasto smart city

Smart City

Smart City, a inaczej inteligentne miasto to koncepcja urbanistyczna, jaka zakłada rozwój miast w oparciu o szeroko pojęte technologie informacyjno-komunikacyjne podnosząc tym samym poziom życia ich mieszkańców.

Według niektórych, smart city powinno być nazywane w naszym języku bardziej z tłumaczenia – bystre bądź sprytne miasto. Idea inteligentnego miasta wykorzystuje bowiem relacje pomiędzy kapitałem społecznym, ludzkim a technologią IT w celu generowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego tego miasta. Każde smart city powinno funkcjonować jak sprawny organizm, czyli taki, którego wszystkie części pracują poprawnie i współpracują ze sobą.

Inteligentne miasta bowiem dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań, technologii IT oraz kierowaniu się zasadami zrównoważonego rozwoju dążą do zwiększenia wydajności własnej infrastruktury i interaktywności oraz świadomości ich mieszkańców, a tym samym do poprawy jakości życia.

Koncepcja smart city zakłada również dbanie o środowisko i rozwój przemysłowy, biznesowy miasta.

Elementy inteligentnego miasta

Nieodłącznym elementem inteligentnego miasta są dane, to one są podstawą rozwiązań nowych technologii. Aby móc zbierać informacje, mierzyć i analizować sytuacje w każdym obszarze miast instaluje się , tzw. urządzenia IoT np. czujnik, kamery.

Te dane stanowią filar wszelkich analiz, pozwalają obserwować i reagować w czasie rzeczywistym na dane zdarzenia w różnych obszarach infrastruktury miejskiej.

I tak zdaniem profesora Nicosa Komninosa, miasta uważa się za inteligentne , jeśli składają się z:

 • rozwiniętej infrastruktury szerokopasmowej, narzędzi on-line służących zarządzaniu wiedzą oraz e-usług,
 • efektywnie działających instytucji i firm, odpowiednich procedur z zakresu tworzenia wiedzy, umożliwiających jej nabywanie, adaptację oraz rozwój,
 • kreatywnej populacji danego miasta,
 • udokumentowanej zdolności do innowacji, zarządzania oraz rozwiązywania niedogodności i problemów, które pojawiają się pierwszy raz.

W których obszarach smart city znajdziemy inteligentne rozwiązania?

Rozwiązania smart city obejmują:

 • transport publiczny,
 • zarządzanie ruchem,
 • zdrowie,
 • energetykę,
 • urzędy i usługi publiczne,
 • rozwój społeczności lokalnej.

Infrastruktura miejska wielu miast nawet i polskich posiada już wiele rozwiązań smart, poprawiających jakość życia mieszkańców, które zna każdy z nas i nawet nie za bardzo na nie zwraca uwagę, bo jest do tego przyzwyczajony. Inicjatorami wykorzystania nowoczesnych technologii nie zawsze są tylko władze miasta, często to projekty społeczne.

Przykłady wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w inteligentnym mieście:

 • interaktywne tablice informacyjne na przystankach czy to autobusowych czy na stacjach PKP. Ich rozkład jest na bieżąco aktualizowany, w czasie rzeczywistym analizuje otrzymane dane i wyświetla wyniki;
 • aplikacje miejskie, na bieżąco analizujące ruch i wskazujące optymalną drogę,
 • budynki samowystarczalne energetycznie;
 • aplikacje mobilne do kupna biletów, opłacania miejsc parkingowych czy usług urzędowych, np. e- płatności;
 • inteligentne oświetlenie miejskie;
 • inteligentne sterowanie ruchem ulicznym i miejscami parkingowymi;
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Inteligentny transport – wykorzystanie nowoczesnych technologii

Najbardziej popularnym obszarem koncepcji inteligentnych miast jest transport. To bowiem obszar, na który w największym stopniu wpływa rosnąca populacja wraz z postępującą urbanizacją.

Zatłoczone miasta, korki, hałas i ogromne zanieczyszczenia to coraz częstszy obraz miast. na całym świecie. Polskie miasta również walczą z tymi problemami aby poprawić życie mieszkańców.

Miasta próbują przeciwdziałać rozwojowi tej negatywnej sytuacji i wprowadzać rozwiązania idei inteligentnych miast i inteligentnego transportu poprzez:

 • monitorowaniu w czasie rzeczywistym natężenia ruchu w najbardziej newralgicznych punktach miasta i sterowaniu odpowiednio sygnalizacją świetlną w celu poprawienia płynności ruchu,
 • inteligentne sterowanie miejscami parkingowymi,
 • aplikacje dla użytkowników ruchu pokazujące optymalne trasy w czasie rzeczywistym,
 • wspieraniu w coraz większym stopniu ekologicznych form transportu, zarówno korzyści dla samochodów osobowych jak i wykorzystywanie ekologicznego transportu publicznego, poprzez wykorzystywanie tramwajów, autorów hybrydowych, metra,
 • interaktywne i inteligentne przystanki, automaty biletowe i e-bilety,
 • zwiększanie komfortu przemieszczania się, poprzez monitorowanie i analizowanie ruchu wszystkich użytkowników ruchu od pieszych przez rowerzystów po zmotoryzowanych,
 • poprawienie jakości przejazdów i zmniejszenie stresu użytkowników ruchu.

To tylko przykłady, obszar inteligentnych miast i inteligentnego transportu wciąż się rozszerza, nie mniej już teraz widać duże korzyści płynące z powyższych rozwiązań. W wielu miastach transport publiczny jest coraz bardziej popularny, zmniejsza się zanieczyszczenie w centrach, gdzie wcześniej problem spalin był przeogromny. Najważniejszej aby każdy z nas szerzej i przychylniej spojrzał na rozwiązania jakie daje nam technologia smart i wykorzystywał je w słusznych celach.

Inteligentne miasta korzyści i zagrożenia

Korzyści rozwiązań smart city

 • optymalizacja kosztów,
 • energooszczędność,
 • zwiększenie efektywności transportu publicznego oraz prywatnego,
 • zwiększenie jakości i komfortu życia mieszkańców,
 • zwiększenie bezpieczeństwa,
 • rozwój biznesu,
 • rozwój infrastruktury miejskiej,
 • zrównoważony rozwój.

Zagrożenia smart cities

 • blackout – awaria zasilania, która może sparaliżować całe miasto,
 • niepożądany wypływ informacji i danych, zagrożenie bezpieczeństwa i prywatności,
 • możliwość wykluczenia pewnych grup społecznych (np. starszych, niepełnosprawnych czy mniej zamożnych).

Przykłady smart cities

Idea smart city w Polsce

 • Warszawa – w stolicy Polski można znaleźć wiele przykładów idei smart city, m.in. Inteligentna Sieć Ciepłownicza, gdzie dzięki modernizacji sieci, instalacji odpowiednich urządzeń i czujników oraz aplikacji do zarządzania infrastrukturą możliwa była optymalizacja wykorzystania zasobów i redukcja emisji CO2 o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku, znajdziemy tutaj również rozwiązania inteligentnej mobilności jeśli chodzi o transport – aplikacje mobilne o ruchu drogowym, największa sieć rowerów miejskich itd.
 • Gdańsk – w tym mieście jako jeden z pierwszych powstał system inteligentnego transportu. Monitoruje on trasy środków transportu publicznego i przekazuje na bieżąco informuje pasażerom.
 • Wrocław – ideę smart city wprowadzono m.in poprzez system zarządzania i sterowania ruchem ulicznym oraz komunikacji miejskiej, w mieście znajdują się kamery oraz czujniki, interaktywne tablice na przystankach, czy tablice informacyjne.
 • Lubin –tutaj władze lokalne wprowadziły inteligentny system oświetlenia ulicznego. Latarnie redukują strumień światła, podczas gdy nie wykrywają ruchu i zwiększają moc oświetlenia, kiedy wykryją zbliżającą się osobę czy samochód. Nowe technologie pozwoliły na redukcję kosztów blisko o 75 procent.

Inteligentne miasta na świecie

 • Nowy Jork
 • Londyn
 • Amsterdam
 • Paryż
 • Singapur
 • Reykjavik
 • Tokio

Podsumowanie

Rozwój inteligentnych miast jest wynikiem gwałtownego postępu technicznego, nowych technologii oraz globalizacji. Coraz szybszy wzrost populacji i świadomość ludzi co do zagrożenia zasobów naturalnych wymusza szukania nowych rozwiązań.

Smart city to koncepcja obopólnych korzyści, wzrost gospodarczy, rozwój gmin oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Inteligentne miasto musi działać jak każdy organizm, każdy jego organ musi współpracować, tak samo tutaj ludzie i gospodarka.

Inteligentne miasta mogą powstawać już na całej Ziemi od Ameryki Południowej po rozwiniętą coraz bardziej Azję. Polskie miasta gonią ideę smart city i wykorzystują coraz więcej rozwiązań smart city i nowoczesnych technologii.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *