Lazy loading – jak i dlaczego warto wdrażać

Współczesne strony internetowe stawiają na szybkość i efektywność, a „lazy loading” jest jedną z technik, która znacząco przyczynia się do osiągnięcia tych celów. Często określane jako „leniwe ładowanie”, to podejście pozwala na opóźnione ładowanie zasobów strony — obrazów, skryptów czy nawet stylów CSS — do momentu, gdy są one faktycznie potrzebne. Dzięki temu, użytkownik doświadcza szybszego czasu ładowania strony, co jest kluczowe nie tylko dla poprawy user experience, ale także dla optymalizacji SEO i mobilnej optymalizacji. W tym artykule zgłębimy, jak działa, dlaczego warto stosować lazy loading, jak wprowadzić w życie i jakie przynosi korzyści. Zaprezentujemy również, jak różne technologie takie jak Angular, React czy WordPress mogą wykorzystać lazy loading, pokazując tym samym uniwersalność i elastyczność tej metody w różnorodnych środowiskach developerskich.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest lazy loading: wprowadzenie do pojęcia leniwego ładowania.
 • Jakie są zalety lazy loading: przyspieszenie ładowania strony i oszczędność zasobów.
 • Gdzie stosuje się lazy loading: różnorodność technologii i kontekstów zastosowań.
 • Jak zaimplementować lazy loading: techniczne aspekty wdrażania leniwego ładowania.
 • Wpływ lazy loading na SEO: jak technika wpływa na pozycjonowanie strony.
 • Potencjalne wady leniwego ładowania: problemy z dostępnością i SEO.
 • Praktyczne przykłady użycia: jak firmy stosują lazy loading w praktyce.
 • Dlaczego warto stosować lazy loading: podsumowanie kluczowych korzyści.

Co to jest Lazy Loading

Lazy loading, czyli leniwe ładowanie, to technika optymalizacji ładunku strony internetowej, której głównym celem jest przyspieszenie początkowego czasu ładowania strony poprzez opóźnienie ładowania określonych zasobów do momentu, gdy będą one potrzebne. Zamiast wczytywać wszystkie elementy strony naraz, co może spowolnić czas ładowania i zwiększyć zużycie danych, leniwe ładowanie skutecznie zarządza zasobami, ładowając je tylko wtedy, gdy użytkownik do nich przewinie lub podejmie inną akcję wymagającą ich wyświetlenia.

Jak działa Lazy Loading?

Leniwe ładowanie to technika stosowana głównie w kontekście zarządzania zasobami na stronach internetowych i aplikacjach webowych. Jej główna idea to:

 • Zwiększenie wydajności: Ładowanie tylko tych zasobów, które są widoczne lub wkrótce będą widoczne dla użytkownika.
 • Zmniejszenie czasu ładowania: Początkowy czas ładowania strony jest krótszy, ponieważ przeglądarka ładuje mniejszą ilość danych.
 • Oszczędność zasobów: Redukuje zużycie danych dla użytkowników końcowych, co jest szczególnie ważne w przypadku urządzeń mobilnych z ograniczonym transferem danych.

Zasada działania i mechanizm leniwego ładowania

Mechanizm leniwego ładowania bazuje na oczekiwaniu z przetwarzaniem zasobów, aż będą one faktycznie potrzebne:

 1. Wykrywanie widoczności: Używa obserwatorów, takich jak Intersection Observer API, do monitorowania, które elementy są widoczne w obszarze przeglądania.
 2. Dynamiczne ładowanie: Zasoby są dynamicznie ładowane i renderowane, gdy użytkownik do nich przewinie lub wykonuje określone działania na stronie.

Lazy Loading a Eager Loading

Podczas gdy leniwe ładowanie opóźnia ładowanie zasobów do momentu ich potrzeby, eager loading to przeciwieństwo, polegające na wczytywaniu wszystkich zasobów niezależnie od ich natychmiastowej potrzeby. Wybór między tymi dwiema metodami zależy od wielu czynników:

Podstawowe różnice i kiedy wybierać Lazy Loading

 • Zastosowanie Lazy Loading: Idealne do stosowania w:
  • Stronach o dużej ilości multimediów i zawartości dynamicznej, gdzie szybki czas ładowania jest kluczowy.
  • Aplikacjach, które wymagają szybkiego załadowania pierwszego ekranu, aby poprawić wrażenia użytkownika.
 • Kiedy wybierać Eager Loading: Najlepiej sprawdzi się w:
  • Aplikacjach, w których opóźnienie w dostępności zasobów może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność lub wrażenia użytkownika.
  • Scenariuszach, gdzie wszystkie zasoby są krytyczne dla podstawowej funkcjonalności strony.

Rozważając te dwie techniki, ważne jest, aby analizować specyficzne wymogi i oczekiwania użytkowników danej strony lub aplikacji, dobierając najbardziej odpowiednią metodę zarządzania zasobami.

Lazy loading strony internetowej – korzyści

Leniwe ładowanie (lazy loading) to nie tylko technika optymalizacji, ale również kluczowy element w budowaniu nowoczesnych, wydajnych stron internetowych. Dzięki swojej zdolności do znacznego przyspieszenia czasu ładowania strony, leniwe ładowanie poprawia ogólne wrażenia użytkownika, co jest niezmiernie ważne w erze mobile-first. Optymalizując ładowanie zasobów, technika ta minimalizuje również zużycie danych, co jest korzystne zarówno dla użytkownika, jak i dla serwera. Poniżej szczegółowo omówimy, jak leniwe ładowanie przynosi korzyści zarówno z perspektywy technicznej, jak i użytkowej.

Poprawa szybkości ładowania strony

Przyspieszenie czasu ładowania strony jest jednym z najbardziej widocznych i mierzalnych korzyści wynikających z zastosowania leniwego ładowania. Kluczowe aspekty to:

 • Szybsze ładowanie początkowe: Strony nie muszą czekać na załadowanie wszystkich elementów, co jest szczególnie istotne przy pierwszym ładowaniu.
 • Zmniejszone obciążenie serwera: Ograniczenie liczby jednocześnie ładowanych zasobów zmniejsza obciążenie serwera, co jest korzystne przy dużym ruchu na stronie.

Wpływ na Core Web Vitals i LCP

Leniwe ładowanie ma bezpośredni wpływ na metryki Core Web Vitals, które są kluczowe dla doświadczenia użytkownika i optymalizacji SEO:

 1. Largest Contentful Paint (LCP): Opóźnienie ładowania ciężkich zasobów może znacznie poprawić LCP, co przekłada się na lepsze rankingi w wyszukiwarkach.
 2. First Input Delay (FID): Szybsze ładowanie strony może redukować FID, poprawiając interaktywność i responsywność strony.

Optymalizacja zużycia zasobów serwera

Zmniejszenie liczby zasobów, które muszą być załadowane od razu, nie tylko przyspiesza czas ładowania, ale również zmniejsza zużycie zasobów serwera, co jest szczególnie ważne dla stron o dużym ruchu. W ten sposób, leniwe ładowanie:

 • Zmniejsza zużycie pasma: Wysyłając mniej danych jednorazowo, serwer może obsłużyć więcej użytkowników równocześnie.
 • Zoptymalizowane wykorzystanie pamięci i procesora: Serwer nie jest przeciążony próbami jednoczesnego przetwarzania dużej liczby żądań.

UX Improvement

Poprawa doświadczenia użytkownika (UX) dzięki leniwemu ładowaniu manifestuje się na kilka sposobów:

 • Szybsza reakcja strony na działania użytkownika: Użytkownicy mogą szybciej nawigować po stronie, nawet jeśli wszystkie elementy nie są jeszcze załadowane.
 • Mniejsze frustracje związane z długim oczekiwaniem: Redukcja czasu oczekiwania na załadowanie strony znacznie wpływa na percepcję szybkości i efektywności strony przez użytkownika.

Dzięki leniwemu ładowaniu, strony internetowe nie tylko działają szybciej, ale także oferują bardziej satysfakcjonujące i mniej frustrujące doświadczenia użytkownika, co jest kluczowe w utrzymaniu wysokiej retencji i zaangażowania. Implementacja leniwego ładowania jest zatem nie tylko kwestią optymalizacji technicznej, ale również strategicznym elementem poprawy ogólnej jakości interakcji z użytkownikami.

Lazy loading w praktyce – zastosowanie

Technika lazy loading, czyli leniwe ładowanie, znajduje swoje zastosowanie w wielu aspektach nowoczesnego web developmentu. Dzięki swojej zdolności do optymalizacji czasu ładowania strony i zasobów serwera, stała się jednym z kluczowych elementów w projektowaniu responsywnych i wydajnych stron internetowych. W tej sekcji omówimy, jak lazy loading jest implementowany w różnych technologiach i jakie są najpopularniejsze przypadki jego użycia.

Lazy Loading w różnych technologiach

Leniwe ładowanie jest wszechstronne i może być zaimplementowane w różnych środowiskach programistycznych i frameworkach, każde z nich oferując swoje unikalne metody i narzędzia do zarządzania ładowaniem zasobów:

 • Angular Lazy Loading: Angular oferuje wbudowane wsparcie dla lazy loadingu modułów, co pozwala na ładowanie komponentów aplikacji na żądanie, co jest szczególnie przydatne w aplikacjach o dużej skali.
 • Lazy Loading w React: React wspiera lazy loading poprzez dynamiczne importy i React.lazy() dla komponentów, co umożliwia ładowanie komponentów tylko wtedy, gdy są one potrzebne.
 • Leniwe ładowanie w WordPress: WordPress umożliwia ładowanie obrazów i skryptów na żądanie poprzez różne wtyczki i modyfikacje tematów, co znacznie poprawia szybkość ładowania strony.

Leniwe ładowanie obrazów i skryptów

Jednym z najczęstszych zastosowań lazy loading jest ładowanie obrazów i skryptów. Oto jak to działa w praktyce:

 • Obrazy: Obrazy są ładowane tylko wtedy, gdy wejdą w obszar widzenia użytkownika. To nie tylko przyspiesza ładowanie strony, ale również zmniejsza zużycie danych.
 • Skrypty: Leniwe ładowanie skryptów pozwala na odroczenie ich wykonania do momentu, gdy będą faktycznie potrzebne, co optymalizuje czas ładowania i wykonania strony.

Zastosowanie w praktyce – przykłady

Praktyczne zastosowanie leniwego ładowania może być obserwowane w różnych scenariuszach:

 1. E-commerce: Strony produktów mogą korzystać z lazy loading do ładowania obrazów produktów, co przyspiesza czas ładowania strony i poprawia wrażenia użytkowników podczas przeglądania katalogów.
 2. Portale informacyjne: Wielostronicowe artykuły mogą korzystać z lazy loading do ładowania tekstu i obrazów na kolejnych stronach, co utrzymuje szybkość strony na stałym poziomie, nawet przy dużej ilości treści.
 3. Media społecznościowe: Strony takie jak Facebook czy Instagram używają lazy loading do ładowania postów i obrazów, co umożliwia szybkie przewijanie przez obszerny feed bez czekania na załadowanie wszystkich elementów od razu.

Zastosowanie leniwego ładowania znacząco przyczynia się do poprawy ogólnego działania aplikacji internetowych i stron, czyniąc je bardziej dostępne i przyjazne dla użytkowników, niezależnie od ich połączenia internetowego czy mocy obliczeniowej urządzenia.

Implementacja Lazy Loading

Implementacja leniwego ładowania jest kluczowym krokiem w optymalizacji nowoczesnych stron internetowych. Dzięki zaawansowanym technikom i narzędziom dostępnym w różnych technologiach i środowiskach, deweloperzy mogą skutecznie wdrożyć tę strategię, znacznie poprawiając wydajność strony oraz doświadczenia użytkownika. W tej sekcji przyjrzymy się szczegółowo, jakie kroki należy podjąć, aby efektywnie zaimplementować leniwe ładowanie, oraz jakie narzędzia mogą w tym pomóc.

Techniczne aspekty implementacji

Wdrożenie lazy loading wymaga zrozumienia zarówno front-endu, jak i potencjalnych zmian w back-endzie, które mogą wspierać tę funkcję. Istotne kroki w procesie implementacji obejmują:

 • Wybór elementów do leniwego ładowania: Nie każdy element strony nadaje się do leniwego ładowania. Ważne jest, aby zidentyfikować, które zasoby (np. obrazy, filmy, skrypty) mają największy wpływ na czas ładowania i użytkowników.
 • Użycie odpowiednich narzędzi i bibliotek: Do popularnych narzędzi należą biblioteki JavaScript, takie jak LazySizes czy Lozad.js, które ułatwiają implementację leniwego ładowania bez głębokich zmian w kodzie.

Atrybut „loading” w HTML

Jednym z najprostszych sposobów implementacji leniwego ładowania dla obrazów jest użycie natywnego atrybutu loading w tagu <img>, który został wprowadzony w HTML5:

 • loading="lazy": Ten atrybut informuje przeglądarkę, że obraz powinien być ładowany leniwie, czyli tylko wtedy, gdy jest blisko lub w obszarze widzenia użytkownika.
 • Wsparcie przeglądarek: Atrybut loading jest obsługiwany przez większość nowoczesnych przeglądarek, co czyni go łatwym i szybkim rozwiązaniem dla większości stron internetowych.

Wykorzystanie Intersection Observer API

Intersection Observer API to potężne narzędzie dla deweloperów, które pozwala na asynchroniczne obserwowanie zmian w sposobie widoczności wybranych elementów DOM w stosunku do ich rodzica lub najbliższego przewijanego przodka:

 • Dynamiczne ładowanie zasobów: API umożliwia ładowanie treści tylko wtedy, gdy element wejdzie w obszar widoczny dla użytkownika, co jest idealne dla obrazów, skryptów i innych zasobów o dużym rozmiarze.
 • Optymalizacja wydajności: Pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia pamięci i procesora poprzez ładowanie tylko tych zasobów, które są potrzebne.

Jak wdrożyć natywny Lazy Loading w przeglądarce

Dla deweloperów pragnących wdrożyć lazy loading natywnie, bez dodatkowych bibliotek, istnieją metody korzystające z nowoczesnych możliwości przeglądarek:

 1. Wykorzystanie atrybutu loading dla obrazów i iframe: Jak wcześniej wspomniano, jest to najprostsza forma implementacji, która nie wymaga JavaScriptu.
 2. Zaawansowane techniki: Dla bardziej skomplikowanych przypadków, takich jak dynamiczne ładowanie skryptów czy innych elementów nieobsługiwanych przez atrybut loading, może być konieczne zastosowanie JavaScriptu w połączeniu z Intersection Observer API.

Implementacja lazy loading to nie tylko techniczna poprawa strony internetowej, ale strategiczna decyzja, która może znacząco wpływać na odbiór i wydajność strony w oczach użytkownika. Dzięki nowoczesnym narzędziom i prostym do wdrożenia technikom, każdy deweloper może skutecznie zaimplementować tę technikę, przynosząc korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla ogólnej wydajności strony.

Lazy loading a SEO

W świecie optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO), szybkość ładowania strony jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rankingi. Lazy loading, poprzez swoje zdolności do optymalizacji czasu ładowania, odgrywa ważną rolę w SEO, a jego odpowiednie wdrożenie może przynieść znaczące korzyści w zakresie widoczności strony w wynikach wyszukiwania. W tej sekcji przyjrzymy się, jak leniwe ładowanie wpływa na SEO i jak może być wykorzystane do poprawy rankingów strony.

Jak leniwe ładowanie wpływa na SEO

Implementacja lazy loading może znacząco wpłynąć na kilka kluczowych metryk SEO:

 • Szybkość ładowania strony: Leniwe ładowanie przyspiesza czas ładowania strony, co jest jednym z czynników rankingowych w algorytmach Google. Szybsza strona może przyczynić się do lepszego rankingu.
 • Zachowanie użytkowników: Strony ładujące się szybciej mają tendencję do niższych współczynników odrzuceń i lepszej interakcji z użytkownikami, co także jest analizowane przez wyszukiwarki.

Google Guidelines dla Lazy Loading

Google oferuje wytyczne dotyczące leniwego ładowania, które pomagają zapewnić, że strony korzystające z tej techniki są prawidłowo indeksowane. Ważne jest, by leniwe ładowanie było implementowane zgodnie z najlepszymi praktykami, takimi jak:

 • Upewnienie się, że treści ładowane leniwie są dostępne dla crawlerów wyszukiwarek: Należy unikać ukrywania istotnych treści, które mogą nie być załadowane przed indeksacją przez roboty.
 • Testowanie zasięgu crawlerów: Regularne sprawdzanie, czy treści ładowane leniwie są widoczne dla robotów Google przy pomocy narzędzi takich jak Google Search Console.

Lazy Loading a indeksowanie przez Google

Zapewnienie, że treści ładowane leniwie są prawidłowo indeksowane, jest kluczowe dla utrzymania i poprawy SEO. Oto co warto wziąć pod uwagę:

 • Wykorzystanie atrybutów 'noscript’: Umożliwia to wyszukiwarkom dostęp do treści nawet w przypadku, gdy JavaScript nie jest uruchomiony.
 • Dynamiczne renderowanie: Serwowanie wstępnie zrenderowanych wersji strony robotom może pomóc w prawidłowym indeksowaniu treści ładowanych leniwie.

Leniwe ładowanie, stosowane mądrze, może przynieść znaczne korzyści SEO, poprawiając nie tylko szybkość ładowania strony, ale także ogólną jakość doświadczenia użytkownika, co jest coraz bardziej istotne w kontekście nowych aktualizacji algorytmów wyszukiwarek. Przy odpowiednim podejściu, leniwe ładowanie może być potężnym narzędziem w arsenale każdego specjalisty SEO, pomagając nie tylko w szybszym ładowaniu stron, ale także w osiąganiu lepszych wyników w organicznych wynikach wyszukiwania.

Zalety i Wady Lazy Loading

Lazy loading, jako technika optymalizacji czasu ładowania strony internetowej, ma swoje zalety i wady. Przed zdecydowaniem się na implementację tej techniki, warto zrozumieć zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia, które mogą się pojawić.

Zalety Lazy Loading

 • Szybsze ładowanie strony: Jedną z głównych zalet leniwego ładowania jest możliwość szybszego ładowania strony poprzez opóźnione ładowanie treści, które nie są natychmiast widoczne dla użytkownika.
 • Lepsza wydajność strony: Lazy loading może znacząco poprawić wydajność strony poprzez zmniejszenie ilości danych, które muszą być pobrane podczas ładowania strony.
 • Oszczędność zasobów: Dzięki leniwemu ładowaniu można zaoszczędzić zasoby sieciowe, ponieważ tylko te elementy, które są aktualnie potrzebne, są pobierane.

Wady Leniwego Ładowania

 • Możliwe problemy z dostępnością: Jedną z głównych wad leniwego ładowania jest to, że może prowadzić do problemów z dostępnością treści dla użytkowników, którzy korzystają z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranowe.
 • Problemy z SEO: Implementacja lazy loading może być wyzwaniem dla optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych, ponieważ niektóre roboty wyszukiwarek mogą mieć trudności z indeksowaniem treści ładowanych dynamicznie.
 • Możliwe problemy z interakcją: Czasami leniwe ładowanie może prowadzić do problemów z interakcją użytkownika, zwłaszcza gdy użytkownik spodziewa się szybkiego dostępu do wszystkich treści.

Dlaczego Implementuje Się Lazy Loading

Lazy loading jest powszechnie stosowane w celu poprawy doświadczenia użytkownika poprzez przyspieszenie ładowania strony i zmniejszenie zużycia zasobów. Główne powody, dla których decyduje się na implementację tej techniki, to:

 • Poprawa szybkości ładowania: Lazy loading umożliwia szybsze ładowanie stron, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zaangażowania użytkowników.
 • Oszczędność zasobów: Dzięki leniwemu ładowaniu można zaoszczędzić zasoby sieciowe oraz zmniejszyć obciążenie serwera poprzez ograniczenie ilości danych pobieranych podczas ładowania strony.
 • Lepsze dostosowanie do urządzeń mobilnych: Lazy loading może być szczególnie korzystne dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych, gdzie ograniczenia przepustowości mogą powodować wolniejsze ładowanie stron.

Działanie Lazy Loading

Lazy loading działa poprzez opóźnione ładowanie określonych elementów strony, takich jak obrazy, skrypty JavaScript lub ramki, dopóki nie są one potrzebne lub widoczne dla użytkownika. Jest to osiągane poprzez dynamiczne ładowanie tych treści w miarę przewijania strony lub po wystąpieniu określonych zdarzeń, takich jak kliknięcie użytkownika. Dzięki temu można zoptymalizować czas ładowania strony, minimalizując jednocześnie zużycie zasobów.

Decydujemy Się na Lazy Loading

Decyzja o zastosowaniu lazy loading zależy od konkretnych potrzeb i charakterystyki strony internetowej. Przed podjęciem decyzji należy rozważyć następujące czynniki:

 • Charakterystyka treści: Jeśli strona zawiera dużą ilość treści multimedialnych, takich jak obrazy lub wideo, lazy loading może być korzystne dla poprawy szybkości ładowania.
 • Wymagania dotyczące dostępności: Należy rozważyć, czy leniwe ładowanie nie spowoduje problemów z dostępnością treści dla użytkowników korzystających z technologii wspomagających.
 • Wpływ na SEO: Konieczne jest zrozumienie potencjalnych konsekwencji w zakresie SEO, takich jak problematyczne indeksowanie przez wyszukiwarki.

Ostatecznie, decyzja o zastosowaniu leniwego ładowania powinna być dobrze przemyślana i oparta na analizie potrzeb oraz konsekwencji tej techniki dla użytkowników i wyników wyszukiwania.

Lazy loading – podsumowanie

Lazy loading jest ważne zarówno z perspektywy technologicznej, jak i użytkowej. Wprowadzenie lazy load jest krokiem, który przynosi znaczące korzyści, w tym poprawę szybkości ładowania strony i zmniejszenie zużycia zasobów serwerowych. Szczególnie lazy loading obrazów ma istotny wpływ na poprawę wydajności strony, co bezpośrednio wpływa na zadowolenie użytkowników i ich interakcję z treściami. Dzięki możliwości zastosowania lazy loading, strony mogą ładować się szybciej i efektywniej, co jest kluczowe w kontekście rosnących oczekiwań w zakresie szybkości strony. Wdrażanie natywnego lazy loading za pomocą atrybutu loading w HTML5 stanowi proste, lecz potężne narzędzie, które każdy deweloper może wykorzystać do optymalizacji swoich stron internetowych. Implementując tę technikę, firmy mogą znacznie poprawić zarówno optymalizację SEO, jak i ogólne doświadczenie użytkownika, co czyni lazy loading kluczową strategią w nowoczesnym web development.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *