bdd test

BDD vs. tradycyjne metody testowania – co warto wiedzieć?

Behavior-Driven Development (BDD) to nowoczesne podejście do tworzenia oprogramowania, które koncentruje się na testowaniu napędzanym zachowaniem użytkowników. BDD łączy cele biznesowe z wiedzą techniczną, umożliwiając zespołom deweloperskim, testerom oraz interesariuszom biznesowym współpracę nad tworzeniem funkcjonalności, które rzeczywiście spełniają potrzeby użytkowników. Kluczowym elementem BDD są testy scenariuszowe pisane w języku Gherkin, które wykorzystują strukturę „Given-When-Then” do opisu przypadków użycia w sposób zrozumiały dla wszystkich członków zespołu. W artykule omówimy zasady BDD, narzędzia i frameworki testowania BDD, takie jak Cucumber, oraz porównamy BDD z tradycyjnymi metodami testowania. Przedstawimy również przykłady implementacji BDD oraz korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie tej metodyki w praktyce.

Podejście BDD i testy scenariuszowe BDD

Behavior-Driven Development (BDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która kładzie nacisk na współpracę między zespołami technicznymi a interesariuszami biznesowymi. Głównym celem BDD jest lepsze zrozumienie wymagań biznesowych i przekładanie ich na konkretne testy automatyczne.

Jednym z kluczowych elementów BDD jest podejście „Given-When-Then” (Dane-Kiedy-Wtedy), które pomaga w definiowaniu scenariuszy testowych. Na przykład:

 • Given (Dane): użytkownik znajduje się na stronie logowania
 • When (Kiedy): użytkownik wpisuje prawidłowy login i hasło
 • Then (Wtedy): użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną

Testy scenariuszowe BDD opierają się na opisaniu kroków, które użytkownik wykonuje, oraz oczekiwanych wyników. Dzięki temu, osoby nie posiadające wiedzy technicznej mogą zrozumieć, co testowane oprogramowanie ma robić.

Język specyfikacji behawioralnej – Gherkin

Język Gherkin to prosty język skryptowy używany do pisania scenariuszy testowych w BDD. Struktura Gherkin jest bardzo czytelna i łatwa do zrozumienia, co pozwala na zaangażowanie w proces tworzenia oprogramowania również osób nietechnicznych.

Przykład scenariusza w Gherkin:

Feature: Logowanie do systemu

 Scenario: Pomyślne logowanie
  Given użytkownik znajduje się na stronie logowania
  And użytkownik wprowadził prawidłowy login "test1" i hasło "Hello123"
  When użytkownik kliknie przycisk logowania
  Then użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną

Plik cech (feature file) zawiera wszystkie scenariusze związane z daną funkcjonalnością i jest używany przez narzędzia BDD do automatyzacji testów.

Narzędzia BDD i frameworki testowania BDD

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi wspierających BDD. Do najpopularniejszych należą:

 • Cucumber: narzędzie umożliwiające pisanie testów w Gherkin i integrację z różnymi językami programowania. Jest szeroko stosowane ze względu na swoją prostotę i skuteczność.
 • SpecFlow: framework BDD dla platformy .NET, który umożliwia tworzenie scenariuszy w Gherkin i ich automatyzację.
 • JBehave: narzędzie do testowania BDD dla języka Java, które również wspiera pisanie scenariuszy w Gherkin.

Frameworki testowania BDD, takie jak Cucumber czy SpecFlow, wspierają proces tworzenia testów automatycznych BDD, umożliwiając integrację z narzędziami do ciągłej integracji i dostarczania.

Proces BDD i testy akceptacyjne BDD

Proces BDD zaczyna się od zbierania wymagań i definiowania scenariuszy testowych w Gherkin. Następnie scenariusze te są przekształcane w testy automatyczne.

Testy akceptacyjne BDD są kluczowe, ponieważ pozwalają na weryfikację, czy system spełnia oczekiwania biznesowe. Przykłady testów akceptacyjnych mogą obejmować różne przypadki użycia aplikacji, takie jak logowanie, zakupy online czy zarządzanie kontem użytkownika.

Zarządzanie testami BDD jest możliwe dzięki narzędziom, które umożliwiają tworzenie, uruchamianie i monitorowanie testów. Przykłady narzędzi to Katalon, który integruje się z Cucumber, oraz platformy zarządzania testami, takie jak PractiTest.

BDD vs. tradycyjne metody testowania

Porównując BDD z tradycyjnymi metodami testowania, takimi jak Test-Driven Development (TDD), można zauważyć kilka istotnych różnic:

 • BDD koncentruje się na zachowaniach użytkownika i wartościach biznesowych, podczas gdy TDD skupia się na testowaniu jednostek kodu.
 • Testy jednostkowe BDD są bardziej zrozumiałe dla osób nietechnicznych dzięki użyciu języka naturalnego.
 • BDD promuje współpracę między zespołami technicznymi a interesariuszami biznesowymi, co może prowadzić do lepszego zrozumienia wymagań i mniejszej liczby błędów.

Wprowadzenie BDD do procesu tworzenia oprogramowania może przynieść wiele korzyści, ale wymaga również odpowiedniego zrozumienia i zaangażowania ze strony wszystkich członków zespołu.

Kluczowe aspekty BDD w testowaniu oprogramowania

Behavior-Driven Development (BDD) znacząco zmienia sposób, w jaki zespoły deweloperskie podchodzą do testowania oprogramowania. Dzięki podejściu skoncentrowanemu na zachowaniu użytkowników i używaniu języka Gherkin, BDD umożliwia tworzenie zrozumiałych scenariuszy testowych, które wspierają lepszą komunikację między technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu. Narzędzia i frameworki testowania BDD, takie jak Cucumber, pozwalają na automatyzację testów i integrację z procesami ciągłej integracji. Porównanie BDD z tradycyjnymi metodami testowania, jak Test-Driven Development (TDD), pokazuje, że BDD oferuje unikalne korzyści w zakresie współpracy i zrozumienia wymagań biznesowych. Zastosowanie BDD może prowadzić do tworzenia bardziej funkcjonalnych i zgodnych z oczekiwaniami użytkowników systemów, co czyni tę metodykę wartościowym narzędziem w arsenale każdej zwinnej organizacji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *