laptop w ramach programu laptop dla nauczyciela

Laptop dla nauczyciela – kompletny przewodnik

Główne założenia programu

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii, rola narzędzi cyfrowych w edukacji staje się coraz bardziej znacząca. Nauczyciele, którzy jeszcze do niedawna polegali głównie na tradycyjnych metodach nauczania, obecnie coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym laptopy, aby uatrakcyjnić i ułatwić proces dydaktyczny. Laptop dla nauczyciela staje się nie tylko narzędziem pracy, ale również ważnym elementem interakcji z uczniami, zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i online.

W kontekście pandemii COVID-19, znaczenie cyfryzacji edukacji wyraźnie wzrosło. Nauczyciele musieli szybko dostosować się do nowych realiów, a laptop stał się niezbędnym narzędziem do prowadzenia lekcji w formie zdalnej. Dzięki temu urządzeniu, nauczyciele mogą nie tylko efektywnie przekazywać wiedzę, ale również organizować interaktywne zajęcia, monitorować postępy uczniów, a także utrzymywać stały kontakt z rodzicami. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi rządowy program „Laptop dla nauczyciela”, który dofinansowuje zakup urządzenia.

Program „Laptop dla nauczyciela” jest inicjatywą rządową, której celem jest wsparcie nauczycieli w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego. Program umożliwia nauczycielom otrzymanie bonu o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, które spełniają określone wymogi techniczne.

Co mówi rozporządzenie?

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku, która mówi o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U.poz 1369) oraz rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 28 września w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedegogicznych, którzy są uprawnieni do uzyskania wsparcia sfinansowanego z środków publicznych (Dz .U.poz 2071).

Laptop dla nauczyciela – kto może skorzystać?

Nauczyciele, którzy mogą skorzystać z programu „Laptop dla nauczyciela”, to osoby spełniające określone kryteria. Poniżej opisujemy pełną listę grup uprawnionych do otrzymania wsparcia:

 • Nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych: Program obejmuje nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach IV-VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.
 • Nauczyciele specjaliści w klasach IV-VIII: W programie uwzględnieni są pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi pracujący w klasach IV-VIII.
 • Wychowawcy świetlic szkolnych i nauczyciele bibliotekarze: Wsparcie przysługuje wychowawcom świetlic szkolnych oraz nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych, jeśli w szkole są klasy IV-VIII.
 • Dyrektorzy szkół i zespołów szkół: W programie uwzględnieni są również dyrektorzy szkół, dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, jeśli prowadzą szkoły z klasami IV-VIII, niezależnie od tego, czy realizują tygodniowy wymiar godzin zajęć.
 • Nauczyciele ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i szkół baletowych: Program obejmuje nauczycieli przedmiotów ogólnych oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkołach baletowych w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej.
 • Inni pracownicy pedagogiczni: Program uwzględnia także innych pracowników pedagogicznych pracujących w klasach IV-VIII, jeśli spełniają określone kryteria.

Kto nie może skorzystać z programu?

Nauczyciele którzy nie zostali uwzględnieni w rozporządzeniu i nie mogą skorzystać z dofinansowania:

 • Nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych.
 • Nauczyciele, którzy 30 września 2023 r. nie byli zatrudnieni w szkole na umowę o pracę.
 • Osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć w szkole, ale niebędące nauczycielami.
 • Wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i podobnych instytucjach, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku, bez jednoczesnego prowadzenia zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII.
 • Nauczyciele szkół muzycznych I stopnia, w których prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły. Nauczyciel ma 30 dni na złożenie wniosku od dnia, w którym uzyska uprawnienia do skorzystania z programu.

Laptop dla nauczyciela – kiedy składać wniosek?


Terminy składania wniosków w ramach programu „Laptop dla nauczyciela” zostały ustalone w rozporządzeniu i różnią się w zależności od grupy nauczycieli:

 1. Wnioski dla wychowawców i nauczycieli przedmiotów w klasach IV–VIII w publicznych szkołach podstawowych:
  • Składanie wniosków: od 10 października do 9 listopada 2023 r.
 2. Wnioski dla wychowawców i nauczycieli przedmiotów w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych:
  • Składanie wniosków: od 11 października do 10 listopada 2023 r.
 3. Wnioski dla wychowawców i nauczycieli przedmiotów w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych z uprawnieniami publicznej szkoły artystycznej:
  • Składanie wniosków: od 12 października do 11 listopada 2023 r.
 4. Wnioski dla pracowników pedagogicznych w klasach IV–VIII z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych szkół artystycznych z uprawnieniami publicznej szkoły artystycznej:
  • Składanie wniosków: od 13 października do 12 listopada 2023 r.

Należy pamiętać, że nauczyciel składa wniosek za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę, a organ prowadzący ma 30 dni na złożenie zbiorczego wniosku w systemie informatycznym po otrzymaniu wniosków od nauczycieli​​.

Wymagania odnośnie laptopa dla nauczyciela

Laptop dla nauczyciela powinien posiadać specyfikację techniczną, która umożliwia płynne prowadzenie zajęć oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Kluczowe parametry to:

 • Procesor: Wystarczająco mocny, aby obsługiwać oprogramowanie edukacyjne i aplikacje do prowadzenia lekcji online, np. Intel Core i5 lub lepszy.
 • Pamięć RAM: Co najmniej 8 GB, aby zapewnić płynną pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie.
 • Dysk twardy: Preferowany SSD ze względu na szybkość działania, o pojemności co najmniej 256 GB.
 • Rozdzielczość: Co najmniej Full HD
 • Przekątna ekranu: Co najmniej 13′
 • Karta graficzna: Wystarczająca do wyświetlania multimediów i materiałów edukacyjnych.
 • Łączność: Wi-Fi, Bluetooth (wersja co najmniej 5) oraz co najmniej 2 złącza komunikacyjne
 • Waga i wymiary: Laptop powinien być lekki i jego waga nie powinna przekraczac 2,5 kg
 • Klawiatura: Typu QWERTY, wygodna
 • Wydajność: Laptop powinien uzyskać 1200 punktów w teście CrossMark

Ponadto laptop musi posiadać wbudowany mikrofon, kamerę, głośniki stereo, a jego czas pracy na baterii musi wynosić co najmniej 360 minut. Zgodnie z wymaganiami laptop musi być nowy, w oryginalnym opakowaniu i wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia jego zakupu. Jego gwarancja ma obejmowac 36 miesięcy.

Laptop dla nauczyciela powinien być dobrze wyposażony technicznie, ergonomiczny, trwały oraz zawierać niezbędne oprogramowanie edukacyjne, co pozwoli na efektywną i komfortową pracę w dynamicznym środowisku edukacyjnym.

Laptop dla nauczyciela – gdzie kupić?

Sklepy, w których nauczyciele mogą zrealizować bon w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”, to głównie duże sieci sprzedaży sprzętu komputerowego i elektroniki. Należy do nich między innymi Komputronik, gdzie nauczyciele mogą zakupić laptop spełniający wymagane specyfikacje i skorzystać z profesjonalnego doradztwa w wyborze odpowiedniego modelu. Sklepy Komputronik są dostępne w wielu miastach Polski, a zakupy można również realizować poprzez sklep internetowy Komputronika​​.

Kolejnym sklepem, który honoruje program „Laptop dla nauczyciela”, jest MediaMarkt. Oferta MediaMarktu obejmuje szeroki wybór laptopów spełniających kryteria programu, a nauczyciele mogą liczyć na pomoc przy doborze sprzętu oraz na realizację bonu w stacjonarnych sklepach MediaMarkt oraz online​​.

Ministrerstwo udostępnia również listę zarejestrowanych sklepów, w których nauczyciele mogą wykorzystac bon na zakup laptopa , a jego pełna lista znajduje się tutaj.

Warto zauważyć, że kwota bonu o wartości 2500 zł może niekiedy nie pokrywac kosztów zakupu danego laptopa. W tym przypadku reszta kwoty, czyli ta sięgająca powyżej wspomnianej kwoty bonu leży po stronie nauczyciela. Z drugiej zaś strony, jesli nauczyciel zakupi sprzęt o wartości niższej niż 2500 zł nie ma mozliwości zwrotu , bądź wykorzystania pozostałej kwoty.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie na zakup laptopa

Państwo w związku z cyfrowym rozwojem nie zapomina o innych grupach społecznych. Wsparciem zostały objęte także osoby niepełnosprawne, które mogą otrzymać dofinansowanie do laptopa. Program dofinansowania PFRON wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, oferując im pomoc finansową na zakup sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery stacjonarne, laptopy oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.

Dofinansowanie, które może pokryć do 90% wartości sprzętu, jest dostępne dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, osobami z zaburzeniami rozwojowymi, a także dla tych z niepełnosprawnością ruchową i dysfunkcją kończyn górnych. W przypadku osób niewidomych, wsparcie może być przeznaczone na urządzenia lektorskie, które umożliwiają odczytywanie tekstu drukowanego. Ten program stanowi ważne wsparcie w dostępie do nowoczesnych technologii, umożliwiając osobom niepełnosprawnym łatwiejszą komunikację, naukę i pracę.

Laptop dla Ucznia Odpowiedzią Na Potrzeby Najmłodszych

W 2023 roku rząd uruchomił program „Laptop dla ucznia”, mający na celu wsparcie edukacji cyfrowej wśród młodzieży szkolnej. Inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji zakłada dostarczenie bezpłatnych laptopów każdemu uczniowi czwartej klasy szkoły podstawowej w Polsce. Celem tego programu jest ułatwienie uczniom dostępu do edukacji, rozwijanie ich umiejętności w zakresie technologii cyfrowych oraz wspieranie ich zainteresowań i talentów. Program Laptop dla ucznia, obejmujący zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne, ma zapewnić równą możliwość korzystania z narzędzi cyfrowych dla wszystkich uczniów. Inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie dla edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Podsumowanie

Program „Laptop dla Nauczyciela” to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie nauczycieli w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego. Kluczowym elementem programu jest bon o wartości 2,5 tys. zł, który nauczyciele mogą wykorzystać na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych spełniających określone wymogi techniczne. Program ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby cyfryzacji edukacji i daje nauczycielom narzędzie do efektywniejszego prowadzenia zajęć oraz rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *