wcag

WCAG – wytyczne dla dostępności treści internetowych

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych mających na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W niniejszym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik po WCAG, omawiając jego historię, strukturę, zasady oraz praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia wytycznych na stronie internetowej.

Co to jest WCAG: Wprowadzenie do tematu

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych, które mają na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W tej części artykułu skupimy się na tym, co to jest WCAG, jakie są jego kluczowe definicje oraz jak ewoluował na przestrzeni lat.

Definicja WCAG: Klucz do dostępności cyfrowej

Definicja WCAG opiera się na idei, że treści internetowe powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich ograniczeń fizycznych, sensorycznych czy poznawczych. W praktyce oznacza to, że strony internetowe powinny być zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby były zrozumiałe, użyteczne i dostępne dla każdego. Wersja definicja WCAG 2.1 wprowadza dodatkowe wytyczne, które mają na celu zwiększenie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poznawczymi oraz sensorycznymi.

Historia standardu WCAG: Jak ewoluował na przestrzeni lat

Historia standardu WCAG sięga lat 90. XX wieku, kiedy to World Wide Web Consortium (W3C) zaczęło opracowywać wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. Pierwsza wersja WCAG (WCAG 1.0) została opublikowana w 1999 roku, a następnie zaktualizowana do wersji 2.0 w 2008 roku. Wersja WCAG 2.1, która jest obecnie najbardziej aktualna, została opublikowana w 2018 roku i wprowadza dodatkowe wytyczne mające na celu zwiększenie dostępności cyfrowej.

Na przestrzeni lat historia WCAG pokazuje, jak standard ten ewoluował, aby sprostać rosnącym potrzebom użytkowników oraz zmieniającym się technologiom. W miarę jak internet stawał się coraz bardziej powszechny, a technologie cyfrowe coraz bardziej zaawansowane, WCAG musiał dostosować się do tych zmian, aby zapewnić, że treści internetowe są dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników.

Zrozumienie wytycznych WCAG

WCAG w skrócie to Web Content Accessibility Guidelines, czyli Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. W tym rozdziale omówimy WCAG 2.1 w skrócie, czyli najbardziej aktualną wersję tych wytycznych, która wprowadza dodatkowe zasady mające na celu zwiększenie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poznawczymi oraz sensorycznymi.

Warstwy wytycznych WCAG 2.1: Struktura i zasady

Warstwy wytycznych WCAG 2.1 opierają się na czterech głównych zasadach, które mają na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla jak najszerszego grona użytkowników. Struktura WCAG 2.1 obejmuje następujące elementy:

 1. Wytyczne – ogólne zasady, które mają na celu zapewnienie dostępności treści internetowych;
 2. Kryteria sukcesu – konkretne cele, które należy osiągnąć, aby spełnić wytyczne;
 3. Techniki – specyficzne metody i rozwiązania, które można zastosować, aby spełnić kryteria sukcesu;
 4. Testy – metody sprawdzania, czy strona internetowa spełnia kryteria sukcesu.

Główne założenia WCAG 2.1: Czego dotyczą wytyczne

Główne założenia WCAG 2.1 opierają się na 4 głównych zasadach WCAG, które mają na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla jak najszerszego grona użytkowników. Te zasady to:

 1. Dostępność (Perceivable) – informacje i elementy interfejsu użytkownika muszą być prezentowane w taki sposób, aby użytkownicy mogli je dostrzec;
 2. Obsługiwane (Operable) – elementy interfejsu użytkownika muszą być obsługiwane przez użytkowników, w tym przez osoby z niepełnosprawnościami;
 3. Zrozumiałość (Understandable) – informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe dla użytkowników;
 4. Robustność (Robust) – treść musi być wystarczająco solidna, aby móc być niezawodnie interpretowana przez różne technologie asystujące.

Zasady WCAG mają na celu zapewnienie, że treści internetowe są dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Różnice między WCAG 2.1 a WCAG 2.0: Porównanie wersji

Różnice między WCAG 2.1 a WCAG 2.0 są związane głównie z wprowadzeniem nowych wytycznych i kryteriów sukcesu, które mają na celu zwiększenie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poznawczymi oraz sensorycznymi. Porównanie z WCAG 2.0 pokazuje, że wersja 2.1 wprowadza 17 nowych kryteriów sukcesu, które dotyczą między innymi:

 • Obsługi gestów na urządzeniach dotykowych;
 • Dostosowania treści do użytkowników z zaburzeniami poznawczymi;
 • Ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, takich jak lepsze kontrasty czy obsługa powiększenia tekstu.

Wprowadzenie tych nowych wytycznych sprawia, że WCAG 2.1 jest bardziej kompleksowym i aktualnym standardem dostępności cyfrowej, który lepiej odpowiada na potrzeby użytkowników oraz zmieniające się technologie.

Wdrożenie wytycznych WCAG na stronie internetowej

Wdrożenie wytycznych WCAG na stronie internetowej to proces, który pozwala na zwiększenie dostępności treści dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W tym rozdziale omówimy, jak wdrożyć wytyczne WCAG 2.1 oraz przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące stosowania tych wytycznych.

Jak stosować WCAG: Praktyczne wskazówki

Aby stosować WCAG na swojej stronie internetowej, warto zacząć od zapoznania się z głównymi zasadami i kryteriami sukcesu. Następnie, można przejść do wdrożenia konkretnych technik, które pozwolą na spełnienie tych kryteriów. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą w wdrożeniu WCAG na stronie internetowej:

 1. Przeprowadź audyt dostępności swojej strony, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy;
 2. Skonsultuj się z ekspertami ds. dostępności lub z osobami z niepełnosprawnościami, aby uzyskać informacje zwrotne na temat swojej strony;
 3. Stosuj techniki i rozwiązania zgodne z WCAG, takie jak odpowiednie kontrasty, etykiety formularzy czy obsługa klawiatury;
 4. Testuj swoją stronę za pomocą różnych technologii asystujących, takich jak czytniki ekranu czy powiększenie tekstu;
 5. Regularnie aktualizuj swoją stronę, aby utrzymać zgodność z WCAG na bieżąco.

Dostosowanie strony internetowej do WCAG: Krok po kroku

Dostosowanie strony internetowej do WCAG to proces, który można podzielić na kilka etapów. Oto krok po kroku, jak dostosować strony do wytycznych WCAG 2.1:

 1. Przeprowadź audyt dostępności swojej strony, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy;
 2. Ustal priorytety w zakresie poprawy dostępności, biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników oraz zasoby dostępne dla Twojego projektu;
 3. Wdrożenie zmian na stronie, takich jak poprawa kontrastu, dodanie etykiet do formularzy czy ułatwienia w obsłudze klawiatury;
 4. Testuj swoją stronę za pomocą różnych technologii asystujących oraz zbieraj informacje zwrotne od użytkowników z niepełnosprawnościami;
 5. Monitoruj i utrzymuj zgodność z WCAG na bieżąco, wprowadzając niezbędne aktualizacje i poprawki.

Sprawdź czy strona jest dostosowana do WCAG: Prosty audyt strony internetowej

Aby sprawdzić czy strona jest dostosowana do WCAG, można przeprowadzić prosty audyt strony internetowej, który pozwoli na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. Oto kilka kroków, które można wykonać podczas takiego audytu:

 1. Użyj narzędzi do automatycznego testowania dostępności, takich jak WAVE, Lighthouse czy axe, aby zidentyfikować potencjalne problemy;
 2. Przetestuj swoją stronę za pomocą różnych technologii asystujących, takich jak czytniki ekranu czy powiększenie tekstu;
 3. Skonsultuj się z ekspertami ds. dostępności lub z osobami z niepełnosprawnościami, aby uzyskać informacje zwrotne na temat swojej strony;
 4. Przeprowadź manualne testy dostępności, sprawdzając takie elementy jak obsługa klawiatury, etykiety formularzy czy kontrasty kolorów.

Przeprowadzenie prostego audytu strony internetowej pozwoli na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz na wdrożenie niezbędnych zmian, aby strona była zgodna z wytycznymi WCAG.

Poziomy zgodności z WCAG

Poziomy zgodności z WCAG to trzy stopnie spełnienia wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych. Każdy z nich określa, jak bardzo strona internetowa jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W tym rozdziale omówimy, czym są poziomy zgodności oraz jak zrozumieć i spełnić wymagania dotyczące WCAG 2.1.

Zrozumienie poziomów zgodności: A, AA, AAA

Zrozumienie poziomów zgodności z WCAG jest kluczowe dla tworzenia dostępnych treści internetowych. Poziomy zgodności są oznaczone jako A, AA oraz AAA, gdzie A oznacza najniższy, a AAA najwyższy poziom dostępności. Oto omówienie tych poziomów:

 • A – Poziom A to podstawowy poziom dostępności, który obejmuje najważniejsze wymagania dotyczące dostępności treści internetowych. Spełnienie tego poziomu oznacza, że strona jest dostępna dla większości użytkowników, ale może nadal istnieć wiele barier dla osób z niepełnosprawnościami.
 • AA – Poziom AA to średni poziom dostępności, który obejmuje dodatkowe wymagania, takie jak lepszy kontrast kolorów czy obsługa klawiatury. Spełnienie tego poziomu oznacza, że strona jest dostępna dla większości osób z niepełnosprawnościami i jest zgodna z większością przepisów prawnych dotyczących dostępności.
 • AAA – Poziom AAA to najwyższy poziom dostępności, który obejmuje najbardziej zaawansowane wymagania, takie jak obsługa języka migowego czy dostosowanie do różnych technologii asystujących. Spełnienie tego poziomu oznacza, że strona jest dostępna dla praktycznie wszystkich użytkowników, ale może być trudne do osiągnięcia dla niektórych witryn.

Wymagania dotyczące WCAG 2.1: Jak spełnić standard

Aby spełnić wymagania dotyczące WCAG 2.1 i osiągnąć odpowiedni poziom zgodności, należy wdrożyć konkretne techniki i rozwiązania zgodne z WCAG. Oto kilka kroków, które pomogą w spełnianiu standardu WCAG:

 1. Zapoznaj się z wytycznymi WCAG 2.1 oraz zrozumieć poziomy zgodności A, AA, AAA;
 2. Przeprowadź audyt dostępności swojej strony, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy;
 3. Wdrożenie zmian na stronie, takich jak poprawa kontrastu, dodanie etykiet do formularzy czy ułatwienia w obsłudze klawiatury;
 4. Testuj swoją stronę za pomocą różnych technologii asystujących oraz zbieraj informacje zwrotne od użytkowników z niepełnosprawnościami;
 5. Monitoruj i utrzymuj zgodność z WCAG na bieżąco, wprowadzając niezbędne aktualizacje i poprawki.

Spełnienie wymagań dotyczących WCAG 2.1 pozwoli na stworzenie dostępnych treści internetowych, które będą zgodne z przepisami prawnymi oraz dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, niezależnie od ich niepełnosprawności.

WCAG w Polsce i na świecie

WCAG w Polsce oraz standard WCAG na świecie mają kluczowe znaczenie dla dostępności cyfrowej. W tym rozdziale omówimy, jak WCAG jest stosowany w Polsce i na świecie, oraz przedstawimy standard WCAG w kontekście globalnym.

Standard WCAG w Polsce: Dostępność cyfrowa w polskim prawie

W Polsce standard WCAG jest szeroko stosowany, a dostępność cyfrowa w polskim prawie jest regulowana przez różne akty prawne. Jednym z nich jest Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 września 2019 roku. Ustawa ta wprowadza obowiązek dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.

Wdrożenie standardu WCAG w Polsce ma na celu zapewnienie dostępności cyfrowej dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych do wytycznych WCAG pozwala na korzystanie z nich przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak niewidomi, niedowidzący, niesłyszący czy osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.

Standard WCAG na świecie: Jak różne kraje stosują wytyczne

Standard WCAG na świecie jest stosowany przez wiele krajów, które wprowadzają własne przepisy prawne dotyczące dostępności cyfrowej. Przykłady takich krajów to Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania czy kraje Unii Europejskiej. W tych krajach standard WCAG jest często wymagany przez prawo, a strony internetowe i aplikacje mobilne muszą być dostosowane do wytycznych WCAG, aby być zgodne z przepisami.

Globalne zastosowanie wytycznych WCAG ma na celu ułatwienie dostępu do treści cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami na całym świecie. Wspólny standard dostępności cyfrowej pozwala na tworzenie stron internetowych i aplikacji mobilnych, które są dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, niezależnie od ich niepełnosprawności czy kraju pochodzenia.

Podsumowując, WCAG w Polsce oraz standard WCAG na świecie mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępności cyfrowej dla wszystkich użytkowników. Wdrożenie standardu WCAG w różnych krajach pozwala na tworzenie stron internetowych i aplikacji mobilnych, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, co przyczynia się do równości szans i eliminacji barier cyfrowych na całym świecie.

Rozwiązania zgodne z WCAG

W celu spełnienia standardów WCAG, warto zastosować różne rozwiązania zgodne z WCAG, które pomogą w dostosowaniu strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tej sekcji omówimy technologie obsługujące dostępność oraz przykłady stron z WCAG 2.1, które pokazują, jak wygląda spełnianie standardu WCAG w praktyce.

Technologie obsługujące dostępność: Jak pomagają w spełnianiu standardu WCAG

Technologie obsługujące dostępność to narzędzia i rozwiązania, które ułatwiają korzystanie z treści cyfrowych osobom z niepełnosprawnościami. Wspierają one spełnianie standardu WCAG poprzez dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników. Przykłady takich technologii to:

 • Czytniki ekranowe – oprogramowanie, które odczytuje zawartość strony internetowej na głos, umożliwiając korzystanie z niej przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • Wtyczki do przeglądarek – narzędzia, które pozwalają na dostosowanie wyglądu strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika, np. zmiana wielkości czcionki, kontrastu czy kolorystyki.
 • Klawiatury ekranowe – narzędzia, które umożliwiają wprowadzanie tekstu za pomocą myszy, trackballa czy innego urządzenia wskazującego, co jest pomocne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 • Technologie rozpoznawania mowy – oprogramowanie, które pozwala na sterowanie komputerem za pomocą poleceń głosowych, co ułatwia korzystanie z treści cyfrowych osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Wykorzystanie tych technologii w połączeniu z dostosowaniem strony internetowej do wytycznych WCAG pozwala na stworzenie dostępnej i przyjaznej dla użytkownika przestrzeni cyfrowej.

Przykłady stron z WCAG 2.1: Jak to wygląda w praktyce

Wiele stron internetowych spełnia standard WCAG 2.1, co pokazuje, jak wygląda spełnianie wytycznych WCAG w praktyce. Przykłady takich stron to:

 • Strony instytucji publicznych – w Polsce strony internetowe podmiotów publicznych są zobowiązane do spełnienia standardu WCAG 2.1 na poziomie AA, co oznacza, że są dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Strony organizacji non-profit – wiele organizacji pozarządowych dba o dostępność swoich stron internetowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 • Strony firm i przedsiębiorstw – coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z dostępności cyfrowej i dostosowuje swoje strony internetowe do standardu WCAG 2.1.

Spełnianie standardu WCAG 2.1 na stronach internetowych polega na zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz dostosowaniu treści i funkcjonalności strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu strony stają się bardziej dostępne i przyjazne dla użytkowników, co przyczynia się do eliminacji barier cyfrowych i równości szans w dostępie do treści cyfrowych.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG). Omówiliśmy definicję, historię oraz ewolucję standardu WCAG. Przedstawiliśmy strukturę, zasady i główne założenia wytycznych WCAG 2.1 oraz różnice między WCAG 2.1 a WCAG 2.0. Następnie omówiliśmy praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia wytycznych WCAG na stronie internetowej, dostosowanie strony do standardu oraz sposób przeprowadzenia prostego audytu dostępności.

W dalszej części artykułu przedstawiliśmy poziomy zgodności z WCAG (A, AA, AAA) oraz wymagania dotyczące spełnienia standardu WCAG 2.1. Omówiliśmy również sytuację standardu WCAG w Polsce i na świecie, w tym dostępność cyfrową w polskim prawie oraz stosowanie wytycznych w różnych krajach. W końcowej części artykułu przedstawiliśmy rozwiązania zgodne z WCAG, takie jak technologie obsługujące dostępność oraz przykłady stron spełniających standard WCAG 2.1.

Podsumowując, dostosowanie strony internetowej do wytycznych WCAG jest kluczowe dla zapewnienia dostępności cyfrowej i równości szans w dostępie do treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wdrożenie standardu WCAG na stronie internetowej pozwala na stworzenie przestrzeni cyfrowej, która jest dostępna i przyjazna dla użytkowników, co przyczynia się do eliminacji barier cyfrowych i zwiększenia zadowolenia użytkowników.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *