cobol język programowania

Cobol – co musisz wiedzieć o tym języku programowania?

Cobol to jeden z najstarszych języków programowania, który pozostaje istotny w dzisiejszym świecie technologii. Jego nazwa pochodzi od skrótu „COmmon Business-Oriented Language”, co oznacza „wspólny język zorientowany na biznes”. Cobol został stworzony z myślą o przetwarzaniu danych w dużych systemach komputerowych, takich jak mainframe, i jest nadal używany w wielu aplikacjach biznesowych.

W tym artykule dowiesz się więcej o historii i ewolucji języka Cobol, jego składni i strukturze, a także o roli Cobol w dzisiejszym świecie programowania. Przedstawimy również możliwości edukacji i kariery związane z tym językiem, a także obalimy niektóre mity na jego temat.

Historia i ewolucja języka programowania Cobol

Historia Cobol sięga lat 50. XX wieku, kiedy to zaczęto poszukiwać języka programowania, który mógłby być używany w różnych systemach komputerowych. Cobol został stworzony z myślą o przetwarzaniu danych w dużych systemach komputerowych, takich jak mainframe, i jest nadal używany w wielu aplikacjach biznesowych. W kontekście historycznym, Cobol odegrał kluczową rolę w rozwoju technologii informatycznych, zwłaszcza w obszarze przetwarzania danych biznesowych.

Początki Cobol: Rola Grace Hopper

Grace Hopper była amerykańską matematyczką i informatyczką, która odegrała kluczową rolę w rozwoju języka Cobol. W latach 50. XX wieku, Hopper pracowała nad językiem programowania FLOW-MATIC, który stał się jednym z głównych źródeł inspiracji dla twórców Cobol. Znaczenie Grace Hopper w historii Cobol polega na tym, że była jednym z pierwszych naukowców, którzy zauważyli potrzebę stworzenia języka programowania zorientowanego na biznes, który mógłby być używany w różnych systemach komputerowych.

Kluczowe aktualizacje: Cobol 2002, 2014 i 2023

W ciągu swojej historii, Cobol przeszedł wiele aktualizacji, które wprowadzały nowe funkcje i usprawnienia. Najważniejsze z nich to:

 • Cobol 2002 – wprowadzenie obsługi obiektowości, co pozwoliło na lepszą integrację z innymi językami programowania;
 • Cobol 2014 – dodanie wsparcia dla XML i JSON, co ułatwiło przetwarzanie danych w formatach stosowanych w nowoczesnych aplikacjach;
 • Cobol 2023 – planowane uaktualnienie, które ma wprowadzić nowe funkcje związane z obsługą baz danych i usprawnieniami w zakresie wydajności.

ISO/IEC 1989:2023 to przyszła norma, która ma na celu zaktualizowanie i ujednolicenie standardów dotyczących języka Cobol, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju tego języka programowania.

Cobol i jego miejsce w technologii mainframe

Mainframe systems to duże systemy komputerowe, które są w stanie przetwarzać ogromne ilości danych w krótkim czasie. Cobol i systemy komputerowe mainframe są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ język Cobol został stworzony z myślą o przetwarzaniu danych właśnie na takich systemach. Dzięki swojej niezawodności, wydajności i zdolności do obsługi dużych ilości danych, Cobol stał się podstawowym językiem programowania używanym w mainframe infrastructure, zwłaszcza w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Mimo upływu czasu i pojawienia się nowych technologii, Cobol wciąż pozostaje istotnym elementem infrastruktury mainframe.

Zrozumienie składni i struktury programu Cobol

W celu efektywnego programowania w Cobol, warto zrozumieć podstawy jego składni oraz struktury programu. W tym celu omówimy podstawowe elementy składni Cobol, strukturę programu z podziałem na dywizje, sekcje i procedury, a także sposób, w jaki Cobol obsługuje przetwarzanie danych.

Podstawy składni Cobol

Składnia Cobol różni się od składni wielu współczesnych języków programowania. W Cobol kod jest zorganizowany w sposób hierarchiczny, a instrukcje są zapisywane w formie zdań. Podstawowe elementy składni Cobol to:

 • Identyfikatory – nazwy zmiennych, stałych, procedur i innych elementów programu;
 • Operatory – symbole używane do wykonywania operacji na danych, takich jak dodawanie, mnożenie czy porównywanie;
 • Wyrażenia – kombinacje identyfikatorów, operatorów i wartości, które reprezentują obliczenia;
 • Instrukcje – zdania, które opisują, jakie operacje mają być wykonane przez program.

Struktura programu Cobol: Dywizje, sekcje i procedury

Struktura programu Cobol opiera się na podziale na dywizje (divisions), sekcje (sections) i procedury (procedures). Dywizje to główne bloki programu, które zawierają sekcje, a te z kolei składają się z procedur. W Cobol wyróżniamy cztery główne dywizje:

 1. IDENTIFICATION DIVISION – zawiera informacje identyfikujące program, takie jak jego nazwa czy autor;
 2. ENVIRONMENT DIVISION – opisuje środowisko wykonawcze programu, w tym konfigurację sprzętową i oprogramowania;
 3. DATA DIVISION – definiuje zmienne, stałe i struktury danych używane w programie;
 4. PROCEDURE DIVISION – zawiera instrukcje i procedury, które opisują, jak program ma przetwarzać dane.

Cobol i dane: Jak Cobol obsługuje przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych w Cobol odbywa się głównie za pomocą instrukcji i procedur zdefiniowanych w PROCEDURE DIVISION. W Cobol istnieje wiele instrukcji służących do manipulowania danymi, takich jak:

 • MOVE – przypisuje wartość jednej zmiennej do innej;
 • ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE – wykonują operacje arytmetyczne na danych;
 • IF, ELSE, END-IF – umożliwiają wykonywanie instrukcji warunkowych;
 • PERFORM – pozwala na wywoływanie procedur.

Warto zauważyć, że Cobol i dane są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ język ten został stworzony z myślą o przetwarzaniu dużych ilości danych w systemach mainframe. Dlatego też Cobol oferuje szeroki wachlarz instrukcji i funkcji służących do zarządzania danymi, takich jak sortowanie, wyszukiwanie czy agregacja.

Rola Cobol w dzisiejszym świecie programowania

Cobol w praktyce nadal odgrywa istotną rolę, zwłaszcza w kontekście aplikacji biznesowych oraz systemów mainframe. Mimo że cobol a współczesne technologie mogą wydawać się nieco oddzielone, to jednak język ten wciąż jest stosowany w wielu sektorach gospodarki. W niniejszym rozdziale omówimy zastosowanie języka Cobol w biznesie, jego adaptację do nowych technologii oraz wyzwania związane z migracją z systemów opartych na Cobol.

Cobol w biznesie: Zastosowanie języka Cobol w aplikacjach biznesowych

Zastosowanie języka Cobol w biznesie jest szerokie, zwłaszcza w sektorach takich jak bankowość, ubezpieczenia czy administracja publiczna. Wiele aplikacji Cobol odpowiada za przetwarzanie ogromnych ilości danych oraz obsługę kluczowych procesów biznesowych. Przykłady takich business applications obejmują:

 • Systemy zarządzania kontami bankowymi;
 • Systemy obsługi transakcji finansowych;
 • Systemy zarządzania polisami ubezpieczeniowymi;
 • Systemy obsługi płac i kadrowych.

Warto zauważyć, że Cobol jest szczególnie ceniony za swoją niezawodność, wydajność oraz zdolność do obsługi dużych ilości danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla tego rodzaju zastosowań.

Cobol i nowe technologie: Jak Cobol dostosowuje się do współczesnych trendów

Chociaż Cobol może wydawać się nieco przestarzały w porównaniu z niektórymi nowoczesnymi językami programowania, to jednak cobol i nowe technologie nie są wzajemnie wykluczające. W rzeczywistości, Cobol jest stale rozwijany i dostosowywany do współczesnych trendów, takich jak:

 • Integracja z językami programowania, takimi jak Java czy Python;
 • Obsługa baz danych SQL;
 • Współpraca z technologiami chmurowymi;
 • Integracja z systemami zarządzania wersjami, takimi jak Git.

Dzięki tym adaptacjom, Cobol wciąż pozostaje istotnym językiem programowania, który może być wykorzystywany w różnorodnych projektach.

Przejście z Cobol: Migracja i aktualizacje systemów legacy

Wiele organizacji korzysta z legacy systems opartych na Cobol, które wymagają modernizacji lub migracji na nowocześniejsze technologie. Przejście z Cobol może być jednak wyzwaniem, ze względu na:

 • Brak kompatybilności między Cobol a niektórymi nowoczesnymi technologiami;
 • Trudności w znalezieniu programistów z doświadczeniem w Cobol;
 • Koszty związane z migracją i aktualizacją systemów.

Mimo tych wyzwań, cobol migration jest często konieczna, aby zapewnić lepszą skalowalność, wydajność oraz bezpieczeństwo systemów. W tym celu organizacje mogą korzystać z narzędzi i usług specjalistycznych firm, które pomagają w przeprowadzeniu migracji oraz aktualizacji cobol legacy systemów.

Stań się programistą Cobol: Edukacja i możliwości kariery

Programista Cobol to zawód, który może być atrakcyjny dla osób zainteresowanych pracą w sektorach takich jak bankowość, ubezpieczenia czy administracja publiczna. W niniejszym rozdziale omówimy, jak zostać programistą Cobol, jakie są dostępne szkolenia i kursy oraz jakie perspektywy kariery czekają na specjalistów od tego języka programowania.

Nauka języka Cobol: Kursy i szkolenia

Nauka języka Cobol może być pierwszym krokiem na drodze do zostania programistą Cobol. Istnieje wiele kursów Cobol i szkoleń Cobol, które pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności. Przykłady takich kursów i szkoleń obejmują:

 • Podstawy programowania w Cobol;
 • Zaawansowane techniki programowania w Cobol;
 • Integracja Cobol z innymi językami programowania;
 • Obsługa baz danych w Cobol;
 • Tworzenie aplikacji biznesowych w Cobol.

Warto zauważyć, że niektóre z tych kursów są dostępne online, co pozwala na naukę w dogodnym tempie i miejscu.

Praca w Cobol: Perspektywy dla programistów Cobol

Praca w Cobol może być interesującą i dobrze płatną ścieżką kariery. Rynek pracy dla programistów Cobol jest stabilny, zwłaszcza w sektorach, które korzystają z systemów opartych na tym języku programowania. Możliwości kariery dla specjalistów od Cobol obejmują:

 • Programista Cobol;
 • Analityk systemów Cobol;
 • Architekt oprogramowania Cobol;
 • Konsultant ds. migracji i modernizacji systemów Cobol;
 • Menadżer projektów Cobol.

Warto dodać, że doświadczenie w pracy z Cobol może być również wartościowe dla osób zainteresowanych pracą w obszarze software development w ogóle, zwłaszcza w kontekście systemów mainframe.

Cobol dla programistów: Rozwój oprogramowania w Cobol

Cobol dla programistów to obszar, który może być interesujący zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych specjalistów. Tworzenie oprogramowania w Cobol obejmuje różne aspekty, takie jak:

 • Projektowanie i implementacja aplikacji biznesowych;
 • Integracja Cobol z innymi językami programowania i technologiami;
 • Obsługa baz danych w Cobol;
 • Optymalizacja wydajności i skalowalności aplikacji Cobol;
 • Testowanie i utrzymanie oprogramowania Cobol.

W pracy z Cobol warto zwrócić uwagę na narzędzia i techniki programowania, które ułatwiają tworzenie, testowanie i utrzymanie oprogramowania w tym języku. Dzięki temu programiści Cobol mogą efektywnie rozwijać swoje umiejętności i dostarczać wysokiej jakości rozwiązania dla swoich klientów.

Fakty i mity na temat Cobol

Wokół języka programowania Cobol narosło wiele mitów, które wpływają na postrzeganie tego języka przez programistów i osoby zainteresowane technologią. W tej sekcji rozbijemy najpopularniejsze fakty i mity Cobol oraz przyjrzymy się, jak Cobol jest wykorzystywany w praktyce.

Rozprawianie się z mitami na temat Cobol

Pierwszym z mitów jest przekonanie, że Cobol jest językiem przestarzałym i nie ma już zastosowania we współczesnym świecie programowania. Prawda jest taka, że Cobol wciąż jest szeroko stosowany w sektorach takich jak bankowość, ubezpieczenia czy administracja publiczna, gdzie obsługuje kluczowe systemy biznesowe.

Kolejnym mitem jest przekonanie, że Cobol jest trudny do nauki i zrozumienia. W rzeczywistości składnia Cobol jest stosunkowo prosta i czytelna, co ułatwia naukę tego języka programowania, zwłaszcza dla osób zaczynających swoją przygodę z programowaniem.

Ostatnim z mitów jest przekonanie, że Cobol nie jest kompatybilny z nowoczesnymi technologiami i językami programowania. W rzeczywistości Cobol może być zintegrowany z innymi językami, takimi jak Java czy Python, a także z nowoczesnymi technologiami, takimi jak chmura czy usługi sieciowe.

Cobol w praktyce: Prawdziwe zastosowania i przypadki użycia

Cobol w praktyce to obszar, który warto poznać, aby zrozumieć, jak ten język programowania jest wykorzystywany w rzeczywistych sytuacjach. Oto kilka przykładów zastosowań Cobol:

 • Systemy bankowe: Cobol jest używany do obsługi systemów bankowych, takich jak przetwarzanie transakcji czy zarządzanie kontami klientów.
 • Systemy ubezpieczeniowe: Cobol obsługuje systemy ubezpieczeniowe, takie jak zarządzanie polisami czy wycena ryzyka.
 • Administracja publiczna: Cobol jest stosowany w systemach administracji publicznej, takich jak systemy podatkowe czy systemy zarządzania danymi obywateli.
 • Logistyka: Cobol jest używany w systemach logistycznych, takich jak zarządzanie magazynami czy planowanie transportu.

Warto zauważyć, że Cobol jest również wykorzystywany w innych sektorach, takich jak telekomunikacja czy energetyka, gdzie obsługuje kluczowe systemy biznesowe. W praktyce Cobol jest więc wciąż istotnym językiem programowania, który ma swoje miejsce we współczesnym świecie technologii.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy najważniejsze aspekty związane z językiem programowania Cobol. Omówiliśmy jego historię i ewolucję, zrozumienie składni i struktury programu, rolę Cobol w dzisiejszym świecie programowania oraz możliwości edukacji i kariery dla programistów Cobol. Przyjrzeliśmy się również faktom i mitom na temat tego języka oraz jego zastosowaniom w praktyce.

Podkreśliliśmy, że Cobol wciąż odgrywa istotną rolę w sektorach takich jak bankowość, ubezpieczenia czy administracja publiczna, gdzie obsługuje kluczowe systemy biznesowe. Jego składnia jest stosunkowo prosta i czytelna, co ułatwia naukę tego języka programowania. Cobol może być zintegrowany z innymi językami, takimi jak Java czy Python, a także z nowoczesnymi technologiami, takimi jak chmura czy usługi sieciowe.

Warto zatem zainteresować się językiem Cobol, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów, ze względu na jego trwałą obecność w świecie technologii oraz możliwości rozwoju zawodowego. Nauka Cobol może otworzyć drzwi do pracy w różnych sektorach, gdzie wciąż istnieje zapotrzebowanie na specjalistów od tego języka programowania.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *