skróty klawiszowe windows

Skróty klawiszowe w systemie Windows – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Skróty klawiszowe Windows to niezwykle przydatne narzędzie, które pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z komputera. W tym artykule przedstawimy podstawy skrótów klawiszowych, ich rolę w systemie Windows oraz najpopularniejsze kombinacje klawiszy. Omówimy również specyficzne skróty dla systemów Windows 10 i 11 oraz możliwości personalizacji skrótów klawiszowych.

W kolejnych sekcjach artykułu dowiesz się, czym są skróty klawiszowe, jak wygląda typowy skrót klawiszowy w systemie Windows oraz jaką rolę odgrywa klawisz Windows w skrótach klawiszowych. Przedstawimy również listę najczęściej używanych skrótów klawiszowych w systemie Windows, wraz z przykładami ich zastosowania. W dalszej części artykułu omówimy specyficzne skróty klawiszowe dla systemów Windows 10 i 11 oraz porównamy je ze sobą. Na koniec przedstawimy możliwości personalizacji skrótów klawiszowych, w tym zmianę istniejących skrótów, tworzenie własnych kombinacji oraz wyłączanie nieużywanych skrótów.

Podstawy skrótów klawiszowych w systemie Windows

Czym są skróty klawiszowe i jak ułatwiają pracę na komputerze?

Skróty klawiaturowe to kombinacje klawiszy, które pozwalają na szybkie wykonywanie określonych czynności w systemie operacyjnym lub aplikacjach. Dzięki nim można znacznie przyspieszyć pracę na komputerze, unikając konieczności korzystania z myszy czy przeszukiwania menu. Przykłady ułatwień, jakie niosą ze sobą skróty klawiaturowe, to szybkie kopiowanie i wklejanie tekstu (Ctrl+C, Ctrl+V), otwieranie nowego okna przeglądarki (Ctrl+N) czy zamykanie bieżącej aplikacji (Alt+F4).

Jak wygląda typowy skrót klawiszowy w systemie Windows?

Skróty systemowe w systemie Windows zazwyczaj składają się z kombinacji klawisza modyfikującego (Ctrl, Alt, Shift) oraz klawisza z literą, cyfrą lub innym symbolem. Na przykład, skrót Ctrl+Z pozwala na cofnięcie ostatniej akcji, a Alt+Tab umożliwia przełączanie między otwartymi oknami. Warto zaznaczyć, że niektóre skróty klawiszowe mogą działać tylko w określonych aplikacjach lub kontekstach.

Rola klawisza Windows w skrótach klawiszowych

Klawisz Windows pełni ważną funkcję w kontekście skrótów klawiszowych, gdyż pozwala na szybki dostęp do wielu funkcji systemu Windows. Przykłady skrótów z użyciem klawisza Windows to:

 • Windows+E – otwarcie Eksploratora plików
 • Windows+L – zablokowanie komputera
 • Windows+D – minimalizacja wszystkich okien i wyświetlenie pulpitu

Warto dodać, że skróty klawiszowe Windows 10 oraz skróty klawiszowe Windows 11 różnią się nieco między sobą, choć wiele podstawowych skrótów pozostaje takie same w obu wersjach systemu. W kolejnych sekcjach artykułu omówimy te różnice oraz przedstawimy specyficzne skróty dla każdej z wersji systemu Windows.

Najczęściej używane skróty klawiszowe w systemie Windows

Lista najpopularniejszych skrótów klawiszowych w systemie Windows

Lista skrótów klawiszowych w systemie Windows obejmuje wiele przydatnych kombinacji, które pozwalają na szybsze i wygodniejsze korzystanie z komputera. Oto niektóre z nich:

 • Ctrl+C – kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu
 • Ctrl+V – wklejanie skopiowanego tekstu lub obiektu
 • Ctrl+X – wycinanie zaznaczonego tekstu lub obiektu
 • Ctrl+Z – cofanie ostatniej akcji
 • Ctrl+Y – ponowne wykonanie ostatniej cofniętej akcji
 • Alt+Tab – przełączanie między otwartymi oknami
 • Ctrl+Shift+Esc – otwarcie Menedżera zadań
 • Windows+D – minimalizacja wszystkich okien i wyświetlenie pulpitu

Warto zaznaczyć, że powyższa lista to tylko niektóre z skrótów Windows, które można wykorzystać podczas pracy na komputerze. W kolejnych sekcjach przedstawimy bardziej zaawansowane skróty oraz te specyficzne dla poszczególnych wersji systemu Windows.

Przydatne skróty klawiszowe do zarządzania oknami i aplikacjami

Przełączanie aplikacji oraz zarządzanie oknami to ważne aspekty pracy na komputerze, które można usprawnić dzięki przydatnym skrótom klawiszowym. Oto kilka z nich:

 • Alt+Tab – przełączanie między otwartymi oknami
 • Windows+Tab – otwarcie Widoku zadań i przełączanie między oknami
 • Windows+Strzałka w lewo/prawo – przesunięcie aktywnego okna na lewą/prawą połowę ekranu
 • Windows+Strzałka w górę/dół – maksymalizacja/minimalizacja aktywnego okna

Wykorzystując te skróty, można szybko i sprawnie zarządzać otwartymi oknami oraz aplikacjami, co pozwala na zwiększenie produktywności podczas pracy na komputerze.

Skróty klawiszowe do otwarcia Menu Start i Widoku Zadań

Otwarcie Menu Start oraz Widoku Zadań to kolejne czynności, które można przyspieszyć dzięki skrótowi klawiszowemu. Oto jak to zrobić:

 • Windows – otwarcie Menu Start
 • Windows+Tab – otwarcie Widoku Zadań

Wykorzystując te skróty, można szybko uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji systemu Windows oraz zarządzać otwartymi oknami i aplikacjami. Dzięki temu praca na komputerze staje się jeszcze bardziej efektywna.

Skróty klawiszowe w systemie Windows 10

Specyficzne skróty klawiszowe dla systemu Windows 10

Windows 10 wprowadził kilka unikalnych skrótów klawiszowych, które nie są dostępne w starszych wersjach systemu. Oto niektóre z nich:

 • Windows+A – otwarcie Centrum akcji
 • Windows+I – otwarcie Ustawień systemu
 • Windows+X – otwarcie menu zaawansowanych funkcji systemu
 • Windows+Ctrl+D – dodanie nowego wirtualnego pulpitu
 • Windows+Ctrl+Strzałka w lewo/prawo – przełączanie między wirtualnymi pulpitami
 • Windows+Ctrl+F4 – zamknięcie aktywnego wirtualnego pulpitu

Wykorzystanie tych skrótów pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie pracy na komputerze do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jak wykorzystać skróty Windows 10 do zwiększenia produktywności?

W celu zwiększenia produktywności podczas pracy na komputerze z systemem Windows 10, warto wykorzystać specyficzne dla tej wersji systemu skróty klawiszowe. Oto kilka porad, jak to zrobić:

 1. Organizacja pracy na wirtualnych pulpitach – dzięki skrótowi Windows+Ctrl+D można tworzyć nowe wirtualne pulpity, a następnie przełączać się między nimi za pomocą skrótu Windows+Ctrl+Strzałka w lewo/prawo. Pozwala to na lepsze zarządzanie otwartymi oknami i aplikacjami, a także na utrzymanie porządku na pulpicie.
 2. Szybki dostęp do ustawień systemu – skrót Windows+I pozwala na błyskawiczne otwarcie Ustawień systemu, co ułatwia dostosowanie systemu do własnych potrzeb oraz szybkie rozwiązywanie problemów.
 3. Wykorzystanie Centrum akcji – skrót Windows+A otwiera Centrum akcji, które zawiera powiadomienia oraz szybki dostęp do najważniejszych funkcji systemu, takich jak Wi-Fi, Bluetooth czy tryb samolotowy.
 4. Zaawansowane funkcje systemu – skrót Windows+X otwiera menu zaawansowanych funkcji systemu, takich jak Menedżer urządzeń, Menedżer zadań czy Panel sterowania. Dzięki temu można szybko uzyskać dostęp do narzędzi niezbędnych do zarządzania systemem.

Stosując te porady, można skutecznie wykorzystać skróty systemowe Windows 10 do zwiększenia efektywności pracy na komputerze.

Skróty klawiszowe Windows 11

Co nowego w skrótach klawiszowych Windows 11?

Windows 11 wprowadza kilka nowych skrótów klawiszowych, które mają na celu ułatwienie pracy z nowymi funkcjami systemu oraz usprawnienie obsługi interfejsu. Oto niektóre z nich:

 • Windows+W – otwarcie nowego panelu Widoku zadań z podglądem okien
 • Windows+Z – wyświetlenie opcji układu siatki dla aplikacji Snap
 • Windows+Shift+C – otwarcie panelu Klipów, nowej funkcji do tworzenia i zarządzania zrzutami ekranu
 • Windows+Shift+Z – przypięcie okna do siatki Snap bez konieczności przeciągania

Nowe skróty klawiszowe mają na celu ułatwienie korzystania z nowych funkcji systemu oraz zwiększenie produktywności użytkowników.

Porównanie skrótów klawiszowych Windows 10 i Windows 11

Wiele skrótów klawiszowych pozostało niezmienionych między Windows 10 a Windows 11, jednak wprowadzono również kilka nowości. Oto porównanie niektórych skrótów klawiszowych w obu systemach:

Funkcja Windows 10 Windows 11 Otwarcie Centrum akcji Windows+A Windows+A Otwarcie Ustawień systemu Windows+I Windows+I Otwarcie menu zaawansowanych funkcji systemu Windows+X Windows+X Dodanie nowego wirtualnego pulpitu Windows+Ctrl+D Windows+Ctrl+D Przełączanie między wirtualnymi pulpitami Windows+Ctrl+Strzałka w lewo/prawo Windows+Ctrl+Strzałka w lewo/prawo Zamknięcie aktywnego wirtualnego pulpitu Windows+Ctrl+F4 Windows+Ctrl+F4 Otwarcie panelu Widoku zadań z podglądem okien Brak Windows+W Wyświetlenie opcji układu siatki dla aplikacji Snap Brak Windows+Z Otwarcie panelu Klipów Brak Windows+Shift+C Przypięcie okna do siatki Snap bez przeciągania Brak Windows+Shift+Z

Podsumowując, większość skrótów klawiszowych pozostała niezmieniona, jednak Windows 11 wprowadza kilka nowych skrótów, które mają na celu ułatwienie korzystania z nowych funkcji systemu oraz zwiększenie produktywności użytkowników.

Personalizacja skrótów klawiszowych w systemie Windows

Jak zmienić skróty klawiszowe w systemie Windows?

W systemie Windows istnieje możliwość zmiany skrótów klawiszowych dla niektórych funkcji. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz okno Ustawień, naciskając klawisze Windows+I.
 2. Przejdź do sekcji „Dostępność” i wybierz „Klawiatura”.
 3. W sekcji „Skróty klawiszowe” znajdziesz listę dostępnych skrótów, które można zmienić.
 4. Kliknij na skrót, który chcesz zmienić, a następnie wprowadź nową kombinację klawiszy.
 5. Zatwierdź zmiany, klikając „Zastosuj” lub „OK”.

W ten sposób można dostosować skróty klawiszowe do własnych preferencji i ułatwić sobie pracę na komputerze.

Dodatkowe skróty klawiaturowe – tworzenie własnych kombinacji

Windows pozwala również na tworzenie dodatkowych skrótów klawiaturowych dla aplikacji zainstalowanych na komputerze. Aby utworzyć własne kombinacje skrótów, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie aplikacji, dla której chcesz utworzyć skrót klawiszowy, a następnie wybierz „Właściwości”.
 2. W oknie „Właściwości” przejdź do zakładki „Skrót”.
 3. Kliknij w pole „Klawisz skrótu” i wprowadź pożądaną kombinację klawiszy.
 4. Zatwierdź zmiany, klikając „Zastosuj” lub „OK”.

Od teraz, aby uruchomić aplikację, wystarczy nacisnąć utworzoną kombinację klawiszy.

Jak wyłączyć skróty klawiszowe, których nie używamy?

Jeśli niektóre skróty klawiszowe są zbędne lub przeszkadzają w pracy, można je wyłączyć. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Otwórz okno Ustawień, naciskając klawisze Windows+I.
 2. Przejdź do sekcji „Dostępność” i wybierz „Klawiatura”.
 3. W sekcji „Skróty klawiszowe” znajdź skrót, który chcesz wyłączyć.
 4. Kliknij na skrót, a następnie wciśnij klawisz „Backspace” lub „Delete” na klawiaturze.
 5. Zatwierdź zmiany, klikając „Zastosuj” lub „OK”.

W ten sposób można wyłączyć niepotrzebne skróty klawiszowe i uniknąć przypadkowego uruchamiania niechcianych funkcji.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy podstawy skrótów klawiszowych w systemie Windows, ich rolę oraz sposób działania. Omówiliśmy najczęściej używane skróty klawiszowe oraz te specyficzne dla systemów Windows 10 i Windows 11. Przedstawiliśmy również możliwość personalizacji skrótów klawiszowych, czyli zmiany istniejących kombinacji, tworzenia własnych oraz wyłączania niepotrzebnych skrótów.

Skróty klawiszowe są niezwykle przydatnym narzędziem, które pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z komputera. Dzięki nim można zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność podczas pracy. Warto zatem poznać najważniejsze skróty klawiszowe oraz dostosować je do własnych potrzeb i preferencji.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *