jak znaleźć ukryte pliki i foldery

Jak znaleźć ukryty plik lub folder – praktyczny przewodnik

Znajdowanie ukrytych folderów i plików może być niezbędne w wielu sytuacjach, niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, macOS, czy Linux. Ukryte foldery zazwyczaj zawierają pliki systemowe, które są chronione przed przypadkowym usunięciem. W tym przewodniku pokażemy, jak wyświetlić ukryte foldery, znaleźć ukryty folder ~/Library, odzyskać ukryte pliki oraz odsłonić ukryte elementy za pomocą eksploratora plików lub terminala. Dzięki tym krokom będziesz mógł łatwo zarządzać zawartością ukrytych folderów i odkryć wszystkie ukryte pliki, które są istotne dla funkcjonowania twojego systemu.

Wyświetlanie ukrytych folderów w Windows

Aby wyświetlić ukryte foldery w Windows, musisz najpierw zrozumieć, dlaczego te foldery są ukrywane. Ukryte foldery zazwyczaj zawierają pliki systemowe, które są kluczowe dla stabilnego działania systemu operacyjnego. Z tego powodu domyślnie są one niewidoczne, aby chronić użytkowników przed przypadkowymi modyfikacjami lub usunięciem tych plików. Poniżej znajdziesz kroki, jak wyświetlić ukryte foldery w systemie Windows, korzystając z Eksploratora plików.

Otwórz Eksploratora plików

Eksplorator plików to narzędzie, które pozwala na przeglądanie zawartości dysku twardego, zarządzanie plikami i folderami. Aby rozpocząć:

 1. Kliknij ikonę „Eksploratora plików” na pasku zadań lub naciśnij kombinację klawiszy Win + E.
 2. Otworzy się nowe okno, w którym będziesz mógł nawigować po strukturze katalogów na swoim komputerze.

Wybierz opcję 'Pokaż ukryte elementy’

Po otwarciu Eksploratora plików, musisz przejść do ustawień widoku, aby wyświetlić ukryte foldery:

 1. Kliknij zakładkę „Widok” na górnym pasku menu:
  • To otworzy pasek narzędzi z różnymi opcjami dotyczącymi widoku folderów i plików.
 2. Zaznacz opcję „Ukryte elementy”:
  • Znajdź sekcję „Pokaż/ukryj” i zaznacz pole „Ukryte elementy”.
  • W ten sposób wyświetlisz wszystkie ukryte foldery i pliki w bieżącym katalogu.

Wyświetlenie ukrytych folderów jest szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz dostępu do plików konfiguracyjnych lub danych aplikacji, które nie są domyślnie widoczne. Pamiętaj, aby ostrożnie manipulować ukrytymi plikami, aby nie naruszyć integralności systemu.

Znalezienie ukrytego folderu ~/Library

Znalezienie ukrytego folderu ~/Library jest zadaniem typowym dla użytkowników macOS, jednak w systemie Windows istnieją odpowiedniki tych ukrytych katalogów, które są istotne dla funkcjonowania różnych aplikacji i samego systemu. Foldery takie jak AppData zawierają dane użytkownika i konfiguracje, które mogą być potrzebne do zaawansowanego zarządzania systemem.

Otwórz Eksploratora plików

Aby znaleźć ukryte foldery, takie jak odpowiednik ~/Library, musisz ponownie skorzystać z Eksploratora plików. Postępuj zgodnie z krokami opisanymi powyżej, aby uruchomić Eksploratora plików.

Pokaż ukryte pliki i foldery

Następnie musisz włączyć opcję wyświetlania ukrytych plików i folderów:

 1. Przejdź do „Opcje folderów”:
  • Kliknij na zakładkę „Widok”, a następnie wybierz „Opcje” po prawej stronie, co otworzy okno „Opcje folderów”.
 2. Wybierz zakładkę „Widok” w oknie „Opcje folderów”:
  • W oknie, które się otworzy, znajdź sekcję „Ustawienia zaawansowane”.
 3. Zaznacz „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”:
  • Przewiń w dół listy ustawień i zaznacz opcję „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”.
  • Kliknij „Zastosuj” i „OK”, aby zatwierdzić zmiany.

W ten sposób będziesz mógł znaleźć wszystkie ukryte foldery w systemie Windows, które są odpowiednikami folderu ~/Library w macOS.

Odzyskanie ukrytych plików

Czasami ukryte pliki mogą zostać utracone lub zapomniane, a ich odzyskanie staje się konieczne. Odzyskanie ukrytych plików w systemie Windows wymaga ich wcześniejszego wyświetlenia i następnie przeniesienia do łatwo dostępnej lokalizacji.

Otwórz Eksploratora plików

Zacznij od otwarcia Eksploratora plików, jak opisano wcześniej.

Wyświetl ukryte pliki

Aby odzyskać ukryte pliki, najpierw musisz je wyświetlić:

 1. Zaznacz opcję „Ukryte elementy” w zakładce „Widok”:
  • Upewnij się, że opcja „Ukryte elementy” jest zaznaczona, aby wszystkie ukryte pliki były widoczne.

Przenieś pliki do innego folderu

Po wyświetleniu ukrytych plików, możesz je przenieść do innego, bardziej dostępnego folderu:

 1. Wybierz ukryte pliki, które chcesz przenieść:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrane pliki i wybierz „Wytnij”.
 2. Przejdź do nowej lokalizacji i wybierz „Wklej”:
  • Nawiguj do nowego folderu, w którym chcesz przechowywać te pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wklej”.

W ten sposób możesz łatwo odzyskać ukryte pliki i zarządzać nimi w bardziej widocznym i dostępnym miejscu.

System macOS – wyświetlanie ukrytych folderów w Finderze

Wyświetlanie ukrytych folderów w Finderze na macOS jest niezbędne, gdy musisz uzyskać dostęp do plików konfiguracyjnych lub danych aplikacji, które są domyślnie niewidoczne. macOS, podobnie jak inne systemy operacyjne, ukrywa niektóre foldery, aby chronić ważne pliki systemowe przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją. Proces wyświetlania tych folderów jest prosty i można go wykonać za pomocą kilku kombinacji klawiszy.

Otwórz Finder

Finder to podstawowe narzędzie do nawigacji po plikach w macOS. Aby rozpocząć, musisz uruchomić Finder:

 1. Kliknij ikonę Finder w Docku:
  • Ikona Finder przypomina niebieską twarz i znajduje się zazwyczaj na skrajnej lewej stronie Docka.

Naciśnij kombinację klawiszy Command + Shift + . (kropka)

Następnie, aby wyświetlić ukryte foldery, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz dowolne okno Findera:
  • Możesz to zrobić klikając dwukrotnie dowolny folder lub ikonę Findera w Docku.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy Command + Shift + . (kropka):
  • Ta kombinacja klawiszy natychmiast wyświetli wszystkie ukryte pliki i foldery w bieżącym oknie Findera.

Wyświetlenie ukrytych folderów jest przydatne, gdy musisz uzyskać dostęp do takich katalogów jak ~/Library, które zawierają pliki konfiguracyjne wielu aplikacji i systemu. Pamiętaj, że ukryte foldery są oznaczone bardziej przezroczystą ikoną, co odróżnia je od zwykłych plików i folderów.

Znalezienie ukrytego folderu ~/Library

Folder ~/Library jest jednym z najważniejszych ukrytych katalogów w macOS. Zawiera dane użytkownika, pliki konfiguracyjne aplikacji, cache i inne istotne elementy. Domyślnie jest ukryty, aby chronić te pliki przed przypadkowym usunięciem lub zmianą. Oto jak go znaleźć i wyświetlić:

Otwórz Finder

Najpierw musisz otworzyć Finder, korzystając z metod opisanych wcześniej.

Wybierz 'Idź do folderu’ z menu 'Idź’

Aby znaleźć ukryty folder ~/Library, skorzystaj z funkcji „Idź do folderu”:

 1. Kliknij na menu „Idź” na górnym pasku menu:
  • Menu „Idź” znajduje się na górze ekranu, na pasku menu Findera.
 2. Wybierz opcję „Idź do folderu…”:
  • Możesz również użyć skrótu klawiaturowego Command + Shift + G, aby otworzyć okno dialogowe „Idź do folderu”.
 3. Wpisz ~/Library i naciśnij Enter:
  • Wpisz dokładnie „~/Library” (bez cudzysłowów) i naciśnij Enter. To otworzy folder Library w katalogu domowym użytkownika.

Ten folder zawiera istotne pliki systemowe i użytkownika. Może być używany do zarządzania ustawieniami aplikacji, plikami tymczasowymi i innymi zasobami systemu macOS.

Odsłonięcie ukrytych plików w Terminalu

Terminal to potężne narzędzie w macOS, które umożliwia zaawansowane zarządzanie plikami i systemem. Możesz użyć Terminala, aby wyświetlić i zarządzać ukrytymi plikami oraz folderami. To podejście jest szczególnie przydatne dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują pełnej kontroli nad swoim systemem.

Otwórz Terminal

Aby otworzyć Terminal, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Finder i przejdź do folderu „Aplikacje”:
  • Kliknij na ikonę Findera, a następnie wybierz „Aplikacje” z lewego panelu.
 2. Przejdź do folderu „Narzędzia” i otwórz Terminal:
  • W folderze „Aplikacje” znajdź i kliknij na „Narzędzia”. Terminal znajdziesz w tym folderze.

Wyświetl ukryte pliki za pomocą komendy Terminala

Aby wyświetlić ukryte pliki, użyj poniższych komend:

 1. Wpisz komendę w Terminalu:defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder
  • Ta komenda zmienia ustawienia Findera, aby pokazywał wszystkie ukryte pliki, a następnie restartuje Findera, aby zmiany weszły w życie.
 2. Aby ponownie ukryć pliki, użyj następującej komendy:defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killall Finder
  • Ta komenda przywraca domyślne ustawienia, ukrywając ponownie wszystkie ukryte pliki.

Korzystanie z Terminala do zarządzania ukrytymi plikami daje dużą elastyczność i kontrolę nad systemem. Jest to jednak metoda, która wymaga ostrożności i podstawowej wiedzy na temat komend Terminala.

Wyświetlanie ukrytych folderów w Linux

Ukryte foldery w Linuxie są często używane do przechowywania plików konfiguracyjnych i innych ważnych danych systemowych. Są one oznaczane kropką na początku nazwy pliku lub folderu (np. .config). System Linux, podobnie jak inne systemy operacyjne, ukrywa te elementy, aby zapobiec ich przypadkowemu usunięciu lub modyfikacji. Wyświetlanie ukrytych folderów może być niezbędne do zaawansowanej administracji systemem lub rozwiązywania problemów z konfiguracją.

Otwórz przeglądarkę plików

Aby wyświetlić ukryte foldery w graficznym interfejsie użytkownika, najpierw otwórz przeglądarkę plików. W większości dystrybucji Linuxa przeglądarka plików jest dostępna z głównego menu lub paska zadań.

 1. Kliknij ikonę przeglądarki plików na pasku zadań lub w menu aplikacji:
  • Nazwa i wygląd przeglądarki plików mogą się różnić w zależności od używanej dystrybucji i środowiska graficznego (np. Nautilus w GNOME, Dolphin w KDE).

Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + H

Po otwarciu przeglądarki plików możesz łatwo wyświetlić ukryte foldery za pomocą prostego skrótu klawiaturowego:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + H:
  • Ta kombinacja klawiszy natychmiast wyświetli wszystkie ukryte pliki i foldery w bieżącym katalogu.
  • Powtórne naciśnięcie Ctrl + H ukryje te elementy ponownie.

Wyświetlenie ukrytych folderów w przeglądarce plików jest szybkim i wygodnym sposobem na dostęp do ważnych plików konfiguracyjnych. Pamiętaj jednak, aby manipulować nimi ostrożnie, aby nie naruszyć integralności systemu.

Wyświetlenie ukrytych plików za pomocą terminala

Terminal w Linuxie jest potężnym narzędziem, które umożliwia zaawansowane zarządzanie systemem i plikami. Użycie terminala do wyświetlania ukrytych plików jest nie tylko efektywne, ale także niezbędne w sytuacjach, gdy nie masz dostępu do interfejsu graficznego lub potrzebujesz pełnej kontroli nad systemem.

Otwórz Terminal

Aby rozpocząć, musisz otworzyć Terminal:

 1. Kliknij ikonę Terminala w menu aplikacji lub naciśnij Ctrl + Alt + T:
  • Terminal jest dostępny w większości dystrybucji Linuxa z poziomu menu aplikacji.

Wyświetl ukryte pliki za pomocą komendy ls

W Terminalu możesz użyć komendy ls, aby wyświetlić ukryte pliki i foldery:

 1. Wpisz komendę w Terminalu:bashSkopiuj kodls -a
  • Komenda ls listuje pliki w bieżącym katalogu, a opcja -a (lub --all) powoduje wyświetlenie wszystkich plików, w tym ukrytych.

Nawigacja po ukrytych folderach

Po wyświetleniu ukrytych plików możesz nawigować po tych katalogach:

 1. Użyj komendy cd, aby przejść do ukrytego folderu:
  • Na przykład, aby przejść do ukrytego folderu .config, wpisz:bashSkopiuj kodcd .config
 2. Listuj zawartość ukrytego folderu:
  • Użyj ponownie komendy ls -a, aby zobaczyć zawartość ukrytego folderu:bashSkopiuj kodls -a

Terminal pozwala na zaawansowane operacje na plikach i folderach, takie jak kopiowanie, przenoszenie, usuwanie czy modyfikowanie ich uprawnień. Warto jednak pamiętać, że praca z terminalem wymaga podstawowej znajomości komend i ostrożności, aby uniknąć przypadkowych błędów.

Wyświetlanie ukrytych folderów za pomocą terminala w różnych dystrybucjach Linux

Różne dystrybucje Linux mogą mieć nieco inne domyślne konfiguracje, ale podstawowe komendy terminala pozostają takie same. Warto jednak wiedzieć, jak podejść do wyświetlania ukrytych plików w różnych środowiskach:

 1. Ubuntu/Debian:
  • W Ubuntu i Debianie używaj standardowych komend ls -a i cd.
 2. Fedora/Red Hat:
  • W Fedorze i Red Hat również używaj komend ls -a i cd.
 3. Arch Linux:
  • W Arch Linux podstawowe komendy terminala są identyczne, jednak użytkownicy często korzystają z dodatkowych narzędzi dostępnych w systemie.

Zrozumienie, jak wyświetlić i zarządzać ukrytymi plikami w różnych dystrybucjach Linux, jest kluczowe dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują pełnej kontroli nad swoim systemem operacyjnym.

Ukryte pliki i foldery – podsumowanie

Umiejętność znalezienia ukrytych plików i pokazania ukrytych folderów jest kluczowa dla efektywnego zarządzania systemem operacyjnym, niezależnie od tego, czy używasz Windows, macOS, czy Linux. Ukryte foldery w Windows często zawierają pliki systemowe i dane aplikacji, które są chronione przed przypadkowym usunięciem. Dzięki prostym krokom w Eksploratorze plików lub za pomocą terminala, użytkownicy mogą widzieć ukrytych folderów i odkryć ukryte pliki, które są niezbędne do zaawansowanego zarządzania systemem. Bez względu na to, czy ukryte elementy są ukryta w Windows lub w innym systemie operacyjnym, znajomość tych technik pozwala na bezpieczne i efektywne operowanie plikami i folderami.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *