electron framework

Electron – framework do tworzenia aplikacji desktopowych

W dzisiejszych czasach, gdy rynek aplikacji desktopowych rośnie w szybkim tempie, Electron stanowi niezastąpione narzędzie dla programistów. Dzięki swojej wszechstronności, Electron pozwala na tworzenie aplikacji na różne platformy, takie jak Windows, macOS czy Linux. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu frameworkowi, jego działaniu oraz możliwościom, jakie oferuje.

Czym jest Electron i jak działa?

Electron to framework oraz platforma umożliwiająca tworzenie aplikacji desktopowych za pomocą technologii webowych, takich jak HTML, CSS i JavaScript. Znany również jako Electron JS, pozwala na tworzenie aplikacji na różne systemy operacyjne, takie jak Windows, macOS czy Linux. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej temu narzędziu, jego podstawom oraz mechanizmom działania.

Podstawy Electron: Wprowadzenie do frameworka

Framework Electron został stworzony przez GitHub, aby ułatwić programistom tworzenie aplikacji desktopowych za pomocą technologii webowych. Dzięki Electron, nauka tworzenia aplikacji desktopowych staje się prostsza, gdyż można wykorzystać już posiadane umiejętności związane z programowaniem webowym. Learning Electron polega głównie na zrozumieniu jego architektury oraz integracji z innymi technologiami, takimi jak Node.js czy Chromium.

Jak działa Electron: Zrozumienie mechanizmu

Po uruchomieniu aplikacji opartej na Electron, electron został uruchomiony i tworzy główne okno aplikacji. Następnie, Electron łączy się z interfejsem użytkownika (UI) oraz logiką biznesową aplikacji, które są zaimplementowane za pomocą technologii webowych. W ten sposób, Electron umożliwia tworzenie aplikacji desktopowych, które wyglądają i działają jak aplikacje webowe, ale mają dostęp do funkcji systemu operacyjnego, takich jak obsługa plików czy integracja z innymi aplikacjami.

Atom Shell: Początki Electron

Historia Electron sięga czasów, gdy był znany jako Atom Shell. Atom Shell został stworzony jako podstawa dla edytora kodu źródłowego Atom, również opracowanego przez GitHub. W miarę jak Atom Shell zyskiwał na popularności, zdecydowano się na jego rozwój jako niezależnego frameworka, który ostatecznie przyjął nazwę Electron.

Chromium i Node.js: Kluczowe składniki Electron

Electron opiera się na dwóch kluczowych składnikach: Chromium i Node.js. Chromium to open-source’owa przeglądarka internetowa, która dostarcza silnik renderowania oraz interfejs użytkownika dla aplikacji Electron. Dzięki Chromium, aplikacje Electron mogą wykorzystywać najnowsze technologie webowe oraz funkcje przeglądarki, takie jak obsługa multimediów czy obsługa grafiki 3D.

Z kolei Node.js to platforma umożliwiająca uruchamianie kodu JavaScript poza przeglądarką. W Electron, Node.js jest wykorzystywany do obsługi logiki biznesowej aplikacji oraz dostępu do funkcji systemu operacyjnego. Dzięki integracji z Node.js, aplikacje Electron mogą korzystać z bogatego ekosystemu modułów Node.js oraz wykorzystywać funkcje, które normalnie nie są dostępne dla aplikacji webowych, takie jak obsługa plików czy komunikacja z bazami danych.

Instalacja i pierwsze kroki z Electron

W tej części artykułu omówimy instalację Electron oraz pierwsze kroki związane z tworzeniem aplikacji desktopowych przy użyciu tego frameworka. Zapoznamy się z instalacją za pomocą binariów, tworzeniem podstawowej aplikacji oraz strukturą i kodem aplikacji Electron.

Instalacja Electron: Przewodnik krok po kroku

Aby zainstalować Electron, potrzebujemy najpierw pobrać odpowiednie electron binaries dla naszego systemu operacyjnego. Możemy to zrobić, odwiedzając oficjalną stronę Electron i wybierając odpowiednią wersję dla naszego systemu. Następnie, należy rozpakować pobrane archiwum i dodać ścieżkę do folderu z binariami do zmiennej środowiskowej PATH.

Alternatywnie, możemy zainstalować Electron za pomocą narzędzia npm (Node Package Manager), które jest częścią Node.js. Wystarczy uruchomić poniższe polecenie w terminalu:

npm install -g electron

Po zakończeniu instalacji, będziemy mogli korzystać z Electron w naszych projektach.

Tworzenie podstawowej aplikacji w Electron

Teraz, gdy mamy zainstalowany Electron, możemy przystąpić do tworzenia podstawowej aplikacji electron. Zacznijmy od utworzenia nowego folderu dla naszego projektu oraz plików index.html, main.js i package.json wewnątrz tego folderu.

Plik index.html będzie zawierał strukturę oraz wygląd naszej aplikacji, podobnie jak w przypadku zwykłej strony internetowej. Plik main.js będzie odpowiedzialny za logikę aplikacji oraz interakcje z systemem operacyjnym. W pliku package.json zdefiniujemy metadane naszej aplikacji oraz zależności.

W pliku package.json dodajemy następujący kod:

{
 "name": "moja-aplikacja",
 "version": "1.0.0",
 "main": "main.js",
 "scripts": {
  "start": "electron ."
 },
 "dependencies": {
  "electron": "^13.1.7"
 }
}

Teraz, aby uruchomić naszą aplikację, wystarczy wpisać w terminalu polecenie:

npm start

W ten sposób uruchomimy naszą podstawową aplikację w Electron.

Struktura i kod aplikacji Electron: Praktyczne porady

W tej części omówimy strukturę aplikacji oraz kod aplikacji w Electron. Struktura aplikacji opiera się na plikach index.html, main.js oraz package.json, które wspomnieliśmy wcześniej. Warto jednak pamiętać o kilku praktycznych poradach dotyczących kodowania aplikacji Electron:

 • W pliku main.js warto skorzystać z modułu BrowserWindow do tworzenia okien aplikacji oraz zarządzania nimi.
 • W przypadku aplikacji wielookienkowych, warto utworzyć osobne pliki JavaScript dla każdego okna, aby zachować przejrzystość kodu.
 • Warto korzystać z modułów Node.js oraz pakietów npm, aby ułatwić sobie pracę oraz rozszerzyć funkcjonalność aplikacji.
 • W przypadku aplikacji o złożonej strukturze, warto zastosować wzorce projektowe oraz podzielić kod na mniejsze, odpowiedzialne za konkretne funkcje, moduły.

Przestrzegając powyższych porad oraz eksperymentując z różnymi funkcjami Electron, będziemy mogli stworzyć funkcjonalne oraz atrakcyjne aplikacje desktopowe przy użyciu technologii webowych.

Tworzenie aplikacji za pomocą Electron

W tej części artykułu skupimy się na procesie tworzenia aplikacji webowych za pomocą Electron. Omówimy aplikacje tworzone w electron, przykłady takich aplikacji oraz poradnik tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu tego frameworka.

Aplikacje tworzone w Electron: Przykłady i case study

Electron pozwala na tworzenie desktop applications przy użyciu technologii webowych. Dzięki temu, deweloperzy mogą tworzyć aplikacje desktopowe, korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas desktop development w środowisku webowym. Przykłady aplikacji stworzonych za pomocą Electron to między innymi:

 • Visual Studio Code – popularne środowisko programistyczne,
 • Slack – komunikator dla zespołów,
 • GitHub Desktop – narzędzie do zarządzania repozytoriami kodu,
 • Atom – edytor tekstu stworzony przez GitHub.

Wszystkie te aplikacje łączą zalety technologii webowych z możliwościami oferowanymi przez aplikacje desktopowe.

Rozbudowane aplikacje desktopowe: Możliwości Electron

Electron pozwala na tworzenie rozbudowanych aplikacji desktopowych, które mogą korzystać z pełni możliwości systemu operacyjnego. Dzięki temu, aplikacje desktopowe stworzone w Electron mogą być równie funkcjonalne, jak te tworzone przy użyciu tradycyjnych języków programowania.

Ważne aspekty tworzenia rozbudowanych aplikacji w Electron to:

 • integracja z systemem operacyjnym,
 • obsługa wielu okien,
 • komunikacja między procesami,
 • zarządzanie zasobami i pamięcią.

Electron oferuje wiele narzędzi i modułów, które ułatwiają tworzenie rozbudowanych aplikacji desktopowych, takich jak ipcMain i ipcRenderer do komunikacji między procesami czy BrowserWindow do zarządzania oknami aplikacji.

Cross-platform desktop: Tworzenie aplikacji na różne platformy

Electron pozwala na tworzenie cross-platform desktop aplikacji, które mogą działać na różnych systemach operacyjnych, takich jak Windows, macOS czy Linux. Dzięki temu, deweloperzy mogą tworzyć aplikacje, które będą dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, niezależnie od używanego systemu.

Ważne aspekty tworzenia aplikacji cross-platform w Electron to:

 • korzystanie z modułów i funkcji dostępnych we frameworku,
 • uwzględnianie różnic między systemami operacyjnymi,
 • testowanie aplikacji na różnych platformach,
 • korzystanie z narzędzi do pakowania aplikacji dla różnych systemów.

Electron oferuje platform support oraz narzędzia, które ułatwiają tworzenie aplikacji cross-platform, takie jak electron-packager czy electron-builder.

GUI Applications i Native Graphical: Wizualne aspekty Electron

Electron pozwala na tworzenie gui applications z wykorzystaniem technologii webowych, takich jak HTML, CSS czy JavaScript. Dzięki temu, deweloperzy mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie aplikacje, które będą wyglądać i działać jak natywne aplikacje desktopowe.

Ważne aspekty tworzenia aplikacji GUI w Electron to:

 • korzystanie z frameworków i bibliotek CSS, takich jak Bootstrap czy Material-UI,
 • tworzenie responsywnych interfejsów użytkownika,
 • integracja z native graphical elementami systemu operacyjnego,
 • korzystanie z narzędzi do tworzenia animacji i efektów wizualnych.

Electron oferuje wiele możliwości w zakresie tworzenia aplikacji GUI, które będą atrakcyjne dla użytkowników oraz łatwe w obsłudze.

Zaawansowane funkcje i narzędzia Electron

W tej części artykułu omówimy narzędzia takie jak Electron Forge i Electron Fiddle, które ułatwiają pracę z pakietem Electron. Przedstawimy również poradnik dotyczący electron pakuje aplikację, zarządzania aplikacją Electron, w tym aktualizacji oprogramowania i raportowania błędów.

Electron Forge i Electron Fiddle: Narzędzia dla deweloperów

Electron Forge to narzędzie, które ułatwia tworzenie, rozwijanie i pakowanie aplikacji Electron. Dzięki niemu deweloperzy mogą skupić się na tworzeniu aplikacji, a nie na konfiguracji środowiska. Electron Forge oferuje między innymi:

 • szablony projektów,
 • automatyczne generowanie application installers,
 • integrację z popularnymi narzędziami deweloperskimi.

Electron Fiddle to narzędzie, które pozwala na szybkie tworzenie i testowanie kodu Electron. Umożliwia ono:

 • tworzenie i edycję kodu w interfejsie graficznym,
 • uruchamianie kodu bezpośrednio w Electron,
 • eksportowanie kodu do formatu Electron Forge.

Pakowanie aplikacji w Electron: Jak to zrobić?

Aby electron pakuje aplikację, należy skorzystać z narzędzi takich jak electron-packager lub electron-builder. Pozwalają one na:

 • tworzenie plików wykonywalnych dla różnych systemów operacyjnych,
 • generowanie software updates,
 • tworzenie instalatorów aplikacji,
 • automatyzację procesu pakowania.

Warto również pamiętać o testowaniu aplikacji na różnych platformach oraz o uwzględnieniu różnic między systemami operacyjnymi.

Crash reporting i software updates: Zarządzanie aplikacją

Zarządzanie aplikacją Electron obejmuje między innymi crash reporting oraz aktualizacje oprogramowania. Aby skutecznie zarządzać aplikacją, warto:

 • korzystać z narzędzi do raportowania błędów, takich jak electron-crash-reporter,
 • monitorować działanie aplikacji i reagować na zgłaszane problemy,
 • regularnie aktualizować oprogramowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność działania,
 • informować użytkowników o dostępnych aktualizacjach.

Programmatic usage: Automatyzacja procesów w Electron

Programmatic usage pozwala na automatyzację procesów w Electron, takich jak:

 • tworzenie i zarządzanie oknami aplikacji,
 • komunikacja między procesami,
 • obsługa zdarzeń systemowych,
 • integracja z innymi technologiami i bibliotekami.

Automatyzacja procesów w Electron ułatwia tworzenie rozbudowanych aplikacji, które są łatwe w utrzymaniu i rozwijaniu.

Electron w praktyce: Przykłady zastosowań

W tej części artykułu omówimy praktyczne zastosowania Electron, takie jak GitHub Desktop, aplikacje dostępne w Windows Store i Mac App Store, oraz integrację Electron z innymi technologiami, na przykładzie React.

GitHub Desktop: Open-source’owy projekt oparty na Electron

GitHub Desktop to open-sourceowy projekt oparty na Electron, który umożliwia zarządzanie repozytoriami Git w sposób graficzny. Aplikacja ta jest doskonałym przykładem wykorzystania Electron w praktyce, ponieważ:

 • jest dostępna na różne platformy,
 • oferuje wydajność i stabilność działania,
 • korzysta z zalet wszechstronnego JavaScript w kontekście Electron.

Tworzenie projektów open-source na Electron wiąże się z korzyściami, takimi jak:

 • możliwość współpracy z innymi deweloperami,
 • rozwijanie umiejętności programistycznych,
 • promowanie własnych rozwiązań i technologii.

Jednocześnie, twórcy muszą sprostać wyzwaniom, takim jak:

 • utrzymanie jakości kodu,
 • zarządzanie społecznością,
 • utrzymanie kompatybilności z różnymi platformami.

Aplikacje Electron w Windows Store i Mac App Store

Publikacja aplikacji Electron w Windows Store i Mac App Store pozwala na dotarcie do szerszego grona użytkowników. Proces publikacji obejmuje:

 • przygotowanie aplikacji do dystrybucji,
 • integrację z Visual Studio,
 • przestrzeganie wytycznych dotyczących publikacji.

Warto pamiętać, że publikacja aplikacji w sklepach może wiązać się z dodatkowymi wymaganiami, takimi jak:

 • uzyskanie certyfikatów,
 • przestrzeganie zasad dotyczących prywatności danych,
 • utrzymanie aktualizacji oprogramowania.

React w Electron: Przykład integracji z innymi technologiami

Integracja Electron z innymi technologiami, takimi jak React, pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych i elastycznych aplikacji. W przypadku React, integracja z Electron umożliwia:

 • korzystanie z komponentów React w aplikacjach Electron,
 • tworzenie interfejsów użytkownika z wykorzystaniem JSX,
 • zarządzanie stanem aplikacji za pomocą Redux lub innych bibliotek.

Wykorzystanie wszechstronnego JavaScript w kontekście Electron pozwala na tworzenie aplikacji, które są:

 • łatwe w rozwijaniu,
 • kompatybilne z różnymi platformami,
 • skalowalne i wydajne.

Integracja z innymi technologiami, takimi jak React, pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji, które są łatwe w utrzymaniu i rozwijaniu.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy Electron – wszechstronny framework do tworzenia aplikacji desktopowych. Omówiliśmy jego podstawy, początki jako Atom Shell, kluczowe składniki (Chromium i Node.js), instalację oraz tworzenie aplikacji. Przedstawiliśmy również zaawansowane funkcje i narzędzia, takie jak Electron Forge i Electron Fiddle, oraz praktyczne zastosowania, na przykładzie GitHub Desktop, aplikacji w Windows Store i Mac App Store, oraz integracji z innymi technologiami, takimi jak React.

Electron pozwala na tworzenie wydajnych, stabilnych i kompatybilnych z różnymi platformami aplikacji desktopowych, korzystając z zalet wszechstronnego języka JavaScript. Dzięki integracji z innymi technologiami, takimi jak React, możliwe jest tworzenie bardziej zaawansowanych i elastycznych aplikacji, które są łatwe w utrzymaniu i rozwijaniu.

Warto zwrócić uwagę na narzędzia dla deweloperów, takie jak Electron Forge i Electron Fiddle, które ułatwiają pracę z frameworkiem oraz na możliwość publikacji aplikacji w Windows Store i Mac App Store, co pozwala na dotarcie do szerszego grona użytkowników.

Podsumowując, Electron to potężne narzędzie dla deweloperów, które umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji desktopowych, korzystając z zalet języka JavaScript oraz integracji z innymi technologiami.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *