monkey patching

Jak skutecznie stosować monkey patching – techniki, przykłady i najlepsze praktyki

Monkey patching to technika, która pozwala na dynamiczne modyfikowanie lub rozszerzanie zachowania kodu w czasie jego działania, bez konieczności zmiany kodu źródłowego. Jest to szczególnie użyteczne w językach dynamicznych, takich jak Python i JavaScript. Technika ta jest często stosowana do naprawy błędów, dodawania funkcjonalności oraz testowania poprzez mockowanie. Choć monkey patching pozwala na dużą elastyczność, niesie ze sobą również ryzyka związane z kompatybilnością, trudnościami w debugowaniu oraz problemami z utrzymaniem kodu. W artykule omówimy techniki monkey patchingu, najlepsze praktyki oraz potencjalne ryzyka związane z jego stosowaniem. Przedstawimy także przykłady z rzeczywistego świata oraz porównamy monkey patching z dziedziczeniem, aby pomóc w zrozumieniu, kiedy i jak bezpiecznie stosować tę technikę.

Techniki monkey patchingu

Monkey patching to technika, która pozwala programistom dynamicznie modyfikować lub rozszerzać istniejący kod w czasie działania programu. Jest to szczególnie użyteczne, gdy kod źródłowy jest zamknięty lub nie mamy do niego dostępu.

 • Rozszerzanie funkcjonalności: Możemy dodawać nowe metody do istniejących klas bez modyfikacji oryginalnego kodu. Przykład: dodanie metody speak do klasy Robot w Pythonie:class Robot: def __init__(self, name): self.name = name def add_speech(cls): cls.speak = lambda self, message: print(message) return cls Robot = add_speech(Robot) robot = Robot('Optimus Prime') robot.speak('Hi')
 • Modyfikowanie zachowania metod i atrybutów: Możemy nadpisywać istniejące metody, aby zmieniać ich zachowanie. Przykład: zmiana metody calculate_area w bibliotece:import third_party_library def new_function(length, width): return length * width * 2 third_party_library.calculate_area = new_function

Monkey patching w Pythonie

W Pythonie monkey patching jest szeroko stosowane do modyfikacji zachowania istniejących klas i modułów. Poniżej przedstawiono kilka przykładów i najlepszych praktyk.

Przykłady monkey patchingu w Pythonie

 • Nadpisywanie metod w bibliotekach zewnętrznych, takich jak powyższy przykład z calculate_area.
 • Dodawanie nowych metod do istniejących klas, jak w przypadku dodania metody speak do klasy Robot.

Jak bezpiecznie stosować monkey patching w Pythonie

 • Dokumentowanie wszystkich wprowadzanych zmian, aby inni programiści mogli je zrozumieć.
 • Przechowywanie patchów w dedykowanych modułach lub plikach, aby łatwo było nimi zarządzać i uniknąć konfliktów.
 • Testowanie i mockowanie z wykorzystaniem monkey patchingu: Monkey patching jest często używane w testach jednostkowych do zastępowania funkcji lub metod mockami. Przykład:from unittest.mock import patch @patch('module.function') def test_function(mock_function): mock_function.return_value = 'mock result' # Testujemy naszą funkcję

Monkey Patching w JavaScript

JavaScript również pozwala na dynamiczne modyfikowanie obiektów i ich metod. Monkey patching w JavaScript może być używane do rozszerzania funkcjonalności wbudowanych obiektów, takich jak String czy Array.

 • Rozszerzanie wbudowanych obiektów JavaScript: Możemy dodawać nowe metody do wbudowanych obiektów. Przykład: dodanie metody convertToAscii do obiektu String:String.prototype.convertToAscii = function() { return this.split("").map(char => char.charCodeAt(0)).join(" "); }; const str = "Hello"; console.log(str.convertToAscii()); // Wyjście: 72 101 108 108 111
 • Tworzenie i nadpisywanie metod w JavaScript: Możemy również nadpisywać istniejące metody, aby zmieniać ich zachowanie. Przykład z nadpisaniem metody Array.map:const originalMapMethod = Array.prototype.map; Array.prototype.map = function(callback) { const originalArray = this; const originalMappedArray = originalMapMethod.call(originalArray, callback); console.log("Original array: ", originalArray); console.log("Mapped array: ", originalMappedArray); }; const arr = [1, 2, 3, 4, 5]; arr.map(item => item * 2);

Najlepsze praktyki i potencjalne ryzyka

Monkey patching jest potężnym narzędziem, ale niesie ze sobą pewne ryzyka. Aby bezpiecznie stosować tę technikę, warto przestrzegać najlepszych praktyk.

Monkey patching best practices

 • Zawsze dokumentuj wprowadzone zmiany, aby ułatwić ich zrozumienie i utrzymanie.
 • Przechowuj patche w oddzielnych modułach lub plikach.
 • Używaj monkey patchingu tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Potencjalne ryzyka i ograniczenia

 • Kompleksowość debugowania: Zmiany mogą ukrywać oryginalne zachowanie kodu, co utrudnia debugowanie i zrozumienie działania programu.
 • Ryzyko konfliktów: Różne części programu mogą wprowadzać sprzeczne zmiany, co prowadzi do nieprzewidywalnych rezultatów.
 • Problemy z utrzymaniem: Kod z monkey patchingiem może być trudniejszy do utrzymania i zrozumienia przez innych programistów, szczególnie jeśli zmiany nie są dobrze udokumentowane.

Przykłady z rzeczywistego świata i porównanie z dziedziczeniem

Monkey patching znajduje wiele zastosowań w rzeczywistych projektach, szczególnie w kontekście szybkich poprawek i rozszerzania funkcjonalności.

Przykłady z rzeczywistego świata

 • Naprawa błędów w bibliotekach zewnętrznych.
 • Dodawanie funkcjonalności do istniejących klas bez modyfikacji ich źródeł.
 • Mockowanie funkcji w testach jednostkowych.

Monkey patching vs. dziedziczenie

 • Monkey patching pozwala na szybkie i dynamiczne modyfikacje w czasie działania programu, podczas gdy dziedziczenie wymaga zmian w strukturze kodu.
 • Dziedziczenie jest bardziej przewidywalne i łatwiejsze do zrozumienia, ale mniej elastyczne w przypadku nagłych potrzeb modyfikacji zachowania kodu.

Przypadki, kiedy unikać monkey patchingu

 • Gdy istnieje ryzyko wprowadzenia konfliktów między różnymi częściami programu.
 • Kiedy zmiany są trudne do udokumentowania i mogą utrudniać utrzymanie kodu.
 • Jeśli dostępne są inne techniki, takie jak dziedziczenie lub kompozycja, które mogą być bardziej odpowiednie dla danej sytuacji.

Monkey patching – elastyczność i ryzyka w dynamice kdowania

Monkey patching to potężna technika, która pozwala na dynamiczne modyfikowanie i rozszerzanie kodu w czasie jego działania. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach wymagających szybkiej naprawy błędów, dodawania nowych funkcji lub tworzenia mocków do testów. Jednak pomimo swojej elastyczności, monkey patching wiąże się z ryzykiem, takim jak trudności w debugowaniu, potencjalne konflikty między różnymi częściami kodu oraz problemy z utrzymaniem zmodyfikowanego kodu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *